POLİS AKADEMİSİ

KİTAPLAR

Zabıta Hayatımda Neler Gördüm Neler Geçirdim? İstihbaratçı Bir Bektaşinin Hatıraları

Zabıta Hayatımda Neler Gördüm Neler Geçirdim? İstihbaratçı Bir Bektaşinin Hatıraları
Ali BİRİNCİ, Yücel YİĞİT

 • ISBN
  978-605-4619-78-8
 • Baskı Sayısı
  1. Baskı: 1000 adet.
 • Sayfa Sayısı
  560
 • Ebat
  16x24
 • Editör
 • Satış Fiyatı
  138 TL
 •  

“En kötü ve değersiz hatırat yazılmamış olanıdır. Kaleme alınan her hatırat, zamanın elinden kurtarılmış beşeri bir bilgidir. Nitekim hatıraların doğumu sonraki bir zaman diliminde gerçekleşir. Hiç şüphe yok ki bu beşeri bilgi, devletin resmi vesikalarına karşı en manalı sestir. Ayrıca tarihi gerçeğin ayrılmaz ve parçalanamaz birer mozaiği olan hatıralar, resmi vesikalar ile başka kaynaklardaki bilgilerin teyidi ve teftişidir. Elbette zamanın ruhunu doğru okuyabilmek ve yerinde tespitler yapabilmek için o döneme ait tüm hatıraların gözden geçirilmesi en doğru yoldur. Dolayısıyla tarihi gerçekleri daha geniş bir zeminde arama ve zahmetli araştırmalar yapma zorunluluğunu tarihçilerin omuzlarına yüklemektedir”.    

Kadimi mahlasıyla duygularını şiirlere döken aynı zamanda bir Bektaşi Babası da olan Ali Rıza Öge, II. Meşrutiyet’te Beyoğlu Polis Müdüriyetinde vazifeye başlamıştır. Çalışkanlığı ve zekasıyla diğer meslektaşlarının arasından sıyrılmış ve Talat Paşanın muhafızlığına kadar yükselmiştir. Lakin siyasi iklimin elverişsizliğinden ötürü hatıralarında ne Talat Paşadan ne de İttihat ve Terakki Cemiyetinden pek bahsedememiştir. Bu konuda sessiz kalmayı tercih etmiştir. Talat Paşanın muhafazasından sonra Ali Rıza Öge, farklı görevlerde değişik kılıklarda taharrî (istihbarat) memurluğu yapmıştır. Akabinde başkentte siyasi işlere bakan 1. Şubede Ermeni Masasından sorumlu serkomiserken birçok komitacı Ermeni’nin takibinde ve yakalanmasında faal bir rol almıştır. Bu rol onu komitacı Ermenilerin hedefi haline getirmiş ve suikasta uğramıştır. İşgal yıllarında görevinden uzaklaştırılınca ekonomik durumu büsbütün bozulmuştur.

Ali Rıza Öge’nin hatıralarında: İttihat ve Terakki Cemiyeti ve meşhur İttihatçılar, Abdülaziz Çaviş’in Mısır Hükümetine teslim edilmesi, Ermeni komitacıları ve meselesi, polis kültürü, istihbarat, başkentte gündelik yaşam, İstanbul toponomisi, Mahmut Şevket Paşanın katillerinin yakalanması, Milli Mücadele yıllarında başkentten Ankara’ya insan ve silah sevkiyatı, gizli teşkilatlar, Ali Kemal’in Kocaeli’nde linç edilmesi gibi konularda değerli bilgiler bulunmaktadır. Dolayısıyla hatıra, genelde Yakın Dönem Osmanlı ve Erken Dönem Cumhuriyet ile özelde Türk Polis ve istihbarat tarihleriyle ilgili önemli bir boşluğu dolduracağı kanaatindeyiz. 

                                                                                  Ali BİRİNCİ-Yücel YİĞİT