POLİS AKADEMİSİ

KİTAPLAR

Uyuşturucu Maddeler ve Problemleri

Uyuşturucu Maddeler ve Problemleri
Sabri SÖZER

 • ISBN
  978-605-4619-41-2
 • Baskı Sayısı
  :2. Baskı (Tıpkıbasım): 1000 adet
 • Sayfa Sayısı
  288
 • Ebat
  14*21
 • Editör
 • Satış Fiyatı
  39 TL
 •  

Bu kitap, başlıca uyuşturucu maddeleri tanıtmak, meşru olmayan çeşitli hadiselerinin fert ve cemiyet için zararlı olan neticelerini ve bunun ehemmiyetini tebarüz ettirmek, mevzuatımızın ve milletlerarası antlaşmaların bu hadiseleri önlemeye matuf olan hükümlerini belirtmek, milletlerarası teşekküllerin çalışmaları hakkında bir fikir vermek maksadıyla hazırlanmıştır. Bu konularda hizmet alanların tesadüf edecekleri tereddüt ve müşkilleri çözerek vazifelerini kolaylaştıracak ve mücadele metotları hakkında bilgi edinmelerini sağlayacak bir rehber mahiyetindedir.

Kitabın hususiyetini, ilgililerin başka yerlerden temin edemiyecekleri bilgileri bir araya toplamış ve önleyici prensiplere göre hazırlanmış olmasında aramak lazımdır. Bazı eksikleri olduğuna şüphe yoktur. Buna rağmen umumi efkara arz edilmesi, bu eksikleri ile de faydalanılabileceği ve bu suretle belki de daha değerli eserlerin yazılmasına yol açılabileceği düşünce ve ümidinden ileri gelmiştir. Bu hususlarda küçük bir hizmet ifa etmesi, vazifesini yapmış telakki edilmesine kafi sayılabilir.

Kitabın hazırlanmasını teşvik ve meydana gelmesine yardım eden kıymetli amir ve arkadaşlarıma teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

 

 

Sabri SÖZER