POLİS AKADEMİSİ

Kurumsal

Uluslararası İlişkiler

ULUSLARARASI İLİŞKİLER
1937 yılında kurulan Polis Akademisi, güvenlik alanında ve suçla mücadelede işbirliğinin öneminden hareketle uluslararası ilişkilerini, 1991 yılından itibaren yoğun bir şekilde arttırarak, düzenlediği uluslararası seminer ve sempozyumlar, uluslararası kuruluşlardaki üyelikler ve yabancı ülke polis teşkilatlarına yönelik düzenlediği uluslararası eğitimler ile güçlendirmektedir. Bu kapsamda, Polis Akademisi Başkanlığı kurucu üyesi konumunda bulunduğu Uluslararası Polis Akademileri Birliği (INTERPA), Başkan Yardımcılığını yürütmekte olduğu Avrupa Birliği Polis Akademileri Birliği (AEPC), Avrupa Kolluk Kuvvetleri Eğitim Ajansı (CEPOL), Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), ERASMUS gibi ulusal ve uluslararası kurum ve programlarla güçlü ilişkileri bulunmaktadır.

ULUSLARARASI POLİS AKADEMİLERİ BİRLİĞİ (INTERPA)
Polis Akademileri arasında iletişime ve ortaklığa dayalı etkinlik ve verimliliği artırmaya yönelik çalışmaları yapmak, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımına imkân verecek ortak bir platform oluşturmak amacıyla 2011 yılında kurulmuştur. 
INTERPA’nın faaliyetleri kapsamında her yıl bir uluslararası Konferans ile birlikte, bir Genel Kurul ile bir veya iki Yürütme Kurulu Toplantısı ve çeşitli konularda uluslararası eğitimler gerçekleştirilmektedir.
Başkanlığını Polis Akademisi Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK’ın ve daimi sekretarya görevini Polis Akademisi Başkanlığımızın yürüttüğü INTERPA 57 ülkeden 73 üye kuruma sahiptir.
INTERPA, Avrupa Polis Akademileri Birliği (AEPC), Avrupa Kolluk Kuvvetleri Eğitim Ajansı (CEPOL), Güney Doğu Asya Ülkeleri Polis İşbirliği Kuruluşu (ASEANAPOL), Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Suç Önlemede Afrika Gençlik Girişimi (AYICRIP), Uluslararası Polis Şefleri Birliği (IACP) ve Doğu Afrika Polis Şefleri Birliği Organizasyonu (EAPCCO) gibi bölgesel uluslararası kuruluşlar ve organizasyonlar ile polis eğitim alanında işbirliği faaliyetlerine yürütmektedir.
Kendi ülkesinde güvenlik alanında eğitim veren kurumlar, INTERPA’ya sekretarya üzerinden üyelik başvurusu yapabilmektedir. Başvurular, Genel Kurul’da değerlendirilmekte, oy çokluğuyla kabul edilmektedir. 

AVRUPA POLİS AKADEMİLERİ BİRLİĞİ (AEPC)
Polis eğitimi konusunda uluslararası eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak amacıyla 1996 yılında kurulan, 43 ülkeden 55 üyesi bulunan Avrupa Polis Akademileri Birliği (AEPC)’ne Başkanlığımız 2006 yılında üye olmuştur. 43 ülkeden 55 üyesi bulunan AEPC’nin Başkan Yardımcılığı Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir.

ERASMUS+ PROGRAMI
Erasmus+ programı, yükseköğretim kurumları arasında işbirliğini teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlanmaktadır.
Başkanlığımız, 2004 yılında Avrupa Birliği Erasmus Üniversite Beyannamesini ve bu çerçevede 2014 yılında ECHE belgesini alarak Almanya, Çekya, Estonya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovenya, Portekiz, Finlandiya, Bosna Hersek, Karadağ, Bulgaristan, İspanya ve İtalya’daki seçkin üniversitelerle karşılıklı işbirliği anlaşmaları imzalamıştır.
Erasmus programı kapsamında akademisyenler, öğrenciler ve idari personel karşı üniversitelere gönderilmekte olup, yine bu kapsamda gelen yabancı öğrenci ve akademisyenler de Başkanlığımızda misafir edilmektedir.

Başkanlığımız ile Erasmus+ Anlaşması Bulunan Ülke/Kurumlar

 1. Brandenburg Polis Akademisi/Almanya
 2. Aşağı Saksonya Polis Akademisi/Almanya
 3. Polis Akademisi/Çek Cumhuriyeti
 4. Savunma Üniversitesi/Çek Cumhuriyeti
 5. Güvenlik Bilimleri Akademisi/Estonya
 6. Alexandru Ioan Cuza Polis Akademisi/Romanya
 7. Ulusal Kamu Hizmeti Üniversitesi/Macaristan
 8. Harb Araştırmaları Üniversitesi/Polonya
 9. Szczytno Polis Akademisi/Polonya
 10.  Brasov Transilvanya Üniversitesi/Romanya
 11. Marıbor Üniversitesi/Slovenya
 12. Maıa Yükseköğretim Enstitüsü/Portekiz
 13. Laurea Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Finlandiya
 14. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi/Bosna Hersek
 15. Donja Gorica Üniversitesi/Karadağ
 16. Kütüphane Çalışmaları Ve Bilgi Teknolojileri Devlet Üniversitesi/Bulgaristan
 17. Roma Tre Üniversitesi/İtalya
 18. Guardıa Cıvıl Üniversitesi/İspanya

YURTDIŞI EĞİTİMLER
Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu alanlarda yetiştirilmek ve bilimsel çalışmalarda bulunmak üzere her yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından tahsis edilen kontenjanlar çerçevesinde Yüksek Lisans, Doktora, Kısa Süreli Eğitim (0-3 ay) ve Staj eğitimi için yurtdışına personel gönderilmektedir.
Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğümüze tahsis edilen dış burs kapsamında da yurtdışı eğitime personel gönderilebilmektedir.
BAŞKANLIĞIMIZIN İMZALADIĞI İKİLİ ANLAŞMALAR

 1. İngiltere Portsmouth Üniversitesi
 2. Güney Kore Ulusal Polis Üniversitesi
 3. İsveç İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Raoul Wallenberg Enstitüsü 
 4. Kanada Ontario Üniversitesi
 5. Kazan Hukuk Enstitüsü
 6. Azerbaycan Polis Akademisi
 7. Kırgızistan Polis Akademisi
 8. Kosova Kamu Güvenliği Akademisi
 9. Moğolistan Polis Akademisi
 10. Moldova İçişleri Bakanlığı Stefan Cel Mare Polis Akademisi
 11. Kiev Ulusal İçişleri Üniversitesi
 12. Kazakistan Karagandi Polis Akademisi
 13. Belarus Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Akademisi
 14. Saraybosna Üniversitesi
 15. Moğolistan Kanun Uygulama Üniversitesi
 16. Gürcistan İçişleri Bakanlığı Akademisi
 17. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
 18. Hindistan Gujarat Adli Bilimler Üniversitesi
 19. Katar Polis Koleji
 20. Özbekistan İçişleri Bakanlığı Akademisi
 21. Sırbistan Kriminalistik ve Polis Çalışmaları Akademisi
 22. Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Polis Üniversitesi

ile karşılıklı işbirliği anlaşmaları imzalamıştır.
 
POLİS AKADEMİSİ’NDE YABANCI ÖĞRENCİLER
İkili anlaşmalar doğrultusunda yabancı uyruklu öğrencilerin de kabul edildiği Başkanlığımızdan 1991-2018 yılları arasında 24 farklı ülkeden 1198 öğrenci mezun olmuştur.
PAEM
Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ikili anlaşmalara bağlı olarak farklı ülkelerden yabancı uyruklu öğrencilere yönelik ilk derece amirlik eğitimi verilmektedir.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü-Adli Bilimler Enstitüsü
11 programda Yüksek Lisans ve 2 programda Doktora eğitimi olmak üzere Güvenlik Bilimleri alanında uzman personel yetiştirmeyi amaçlayan Enstitülerden yüksek lisans ve doktora programlarından 50 yabancı uyruklu öğrenci mezun olmuştur.

ULUSLARARASI EĞİTİMLER
Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile birçok yabancı ülke polis teşkilatı ile uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında uluslararası eğitim işbirliği anlaşmaları mevcut olup, Başkanlığımız koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz birimleri tarafından 1997-2018 tarihleri arasında 75 farklı Yabancı Ülke Polis Teşkilatına yönelik olarak 2140 eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiş olup, farklı yabancı ülke teşkilatlarından toplam 34913 personele eğitim verilmiştir. 
Afganistan Ulusal Polisi’nin eğitilmesi ve kapasitesinin geliştirilmesi hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti arasında işbirliği yapılmasına dair Mutabakat Muhtırası kapsamında, Afganistan Ulusal Polisine yönelik Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde 4 Erkek döneminde 1954 Erkek, 7 Bayan döneminde 1334 Bayan öğrenci eğitim almış, Kapasite Geliştirme ve Uzmanlık Eğitimleri kapsamında 212 Bayan ve Erkek Kursiyer eğitim alarak toplam 3520 Afgan polisine eğitim verilmiştir.