POLİS AKADEMİSİ

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Polis Akademisi nedir?

Emniyet Teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans, lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bünyesinde fakülte, enstitü ve polis meslek yüksekokulları bulunan bilimsel özerkliğe sahip yükseköğretim kurumudur.

Akademi görev ve yetkileri Polis Yüksek Öğretim Kanunu, Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

Akademi ile ilgili mevzuatlara buradan,

İdari yapısı hakkındaki bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

 

Polis Amirleri Eğitim Merkezi
Transkript(Not Döküm Belgesi), mezuniyet belgesi veya ders müfredatlarına ihtiyaç duymaktayım. Nasıl temin edebilirim?


Cevap:  Cevap: İlgili belgeye niçin ihtiyaç duyduğunuzu belirtir ve iletişim bilgilerinizi (T.C Kimlik Numarası Adı soyadı ve nedenini )içeren dilekçenize aşağıda yazılı ücretleri Gölbaşı Malmüdürlüğü Ziraat Bankası Gölbaşı Şubesinde ki TR560001000743000010005009 iban numaralı  hesabına yatırdığınızı gösterir banka onaylı dekontunuzun aslını (İnternet bankacılığı çıktısı kabul edilmemektedir.) ekleyerek dilekçenizi göndermeniz gerekmektedir.

  • Sınavlara İtiraz Ücreti: 80 TL
  • Mezuniyet Belgesi : 60 TL 
  • Diploma Eki: 60 TL 
  • Transkript: 60 TL 
  • Ders Başına Müfredatlar: 5 TL
  • Bir Eğitim Öğretim dönemine ait müfredatlar: 50 TL
  • Bir Eğitim Öğretim yılına ait müfredatlar: 70 TL
  • İki Eğitim Öğretim yılına ait müfredatlar: 120 TL
  • Dört Eğitim Öğretim yılına ait müfredatlar: 200 TL

 

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü nedir?

Başkanlığa bağlı olarak ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinde bulunan ve öğretim elemanı yetiştiren yükseköğretim kurumudur. 

Enstitünün görev, çalışma esas ve usulleri Polis Yüksek Öğretim Kanunu, Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği İle düzenlenmiştir.

 

Adli Bilimler Enstitüsü nedir?

Temel amacı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığının ihtiyaç duyduğu alanlarda öğretim elemanı ve uzman personel yetiştirmek üzere 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nun 26. maddesine dayanılarak, 05 Mart 2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararına istinaden, 22 Mart 2012 tarih 28241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla kurulmuştur.

Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün hali hazırda mevzuat taraması, hazırlaması ve hazırlanan mevzuatın yürürlük işlemleri devam etmektedir. Mevzuatımızın yürürlük işlemlerinden sonra öğrenci alımları yapılacaktır.
Öğrenci alımları aşamasında, başvuru şartları başta olmak üzere başvuru tarihleri ve istenilen diğer vb. belgeler Polis Akademisi internet sayfasında ilan edilecektir.

 

2022 Yılı İçerisinde PAEM, PMYO ,POMEM ve ÇMB sınav başvurularında uygulanacak Ücretler:

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memurlarının İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınav Başvuru Ücreti -
PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavları Başvuru Ücreti -
Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Sınav Başvuru Ücreti -
Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) Sınav Başvuru Ücreti -
Sınav İtiraz Ücreti -
Çarşı Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Başvuru Ücreti -

 

NOT: İlk defa verilecek (önceki yıllar dahil) transkript ve müfredat (ders içerigi) için ücret alınmaz.