POLİS AKADEMİSİ

Sempozyum & Konferans

4. ULUSLARARASI GÜVENLİK SEMPOZYUMU AKDENİZ’DE DEVLET VE DÜZEN

Polis Akademisi Başkanlığı Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi tarafından 22-24 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya’da “Akdeniz’de Devlet ve Düzen” başlıklı 4. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu düzenlenmiştir. Üç gün süren sempozyumda sahip olduğu stratejik önem, ticaret yolları, zengin doğal kaynakları ve kitlesel göç sorunları gibi bölgeye ilişkin birçok konu çeşitli boyutlarıyla tartışılmıştır. Bu bağlamda Akdeniz’in enerji güvenliği, sorunların uluslararası hukuk boyutu, mülteci krizi, değişen güç dengeleri, düzen ve istikrar arayışları gibi konular düzenlenen oturumlarda ele alınmıştır.    
Sempozyumda açılış konuşması yapan Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK; Doğu Akdeniz’de keşfedilen enerji kaynaklarının paylaşımında küresel ve bölgesel güçlerin rekabetinin öne çıktığını, bu rekabet sürecinde yaşanan gelişmelerin Akdeniz’de istikrar ve düzen arayışının ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiğinin en önemli göstergesi olduğunu belirtmiştir. 
Sempozyum kapsamında gerek yurtiçi gerek yurtdışından alana yönelik çalışmalar yapan bilim insanları, siyasetçiler, gazeteciler ve ilgili meslek erbaplarının bir araya gelmesiyle bölgesel sorunların tespiti ve çözümü noktasında önemli katkılar sunulmuş olup, sempozyumda sunulan bildiriler ile sempozyuma ilişkin hazırlanmakta olan rapor ilerleyen zamanlarda kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. 

4. ULUSLARARASI GÜVENLİK SEMPOZYUMU AKDENİZ’DE DEVLET VE DÜZEN