POLİS AKADEMİSİ

Prof. Dr. Hamit Emrah BERİŞ

Prof. Dr. Hamit Emrah BERİŞProf. Dr. Hamit Emrah Beriş, 1977 Ankara doğumludur. Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünden 1998 yılında mezun olmuştur. Siyaset bilimi alanında yüksek lisansını aynı üniversitede, doktorasını ise Ankara Üniversitesinde tamamlamıştır. 2010 yılında doçent, 2016 yılında profesör unvanlarını almıştır. 2002’den bu yana, halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi adını alan Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde çalışmaktadır. Üniversitedeki görevine ek olarak 2014-2018 yılları arasında Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Yayımlanmış altı kitabı ve çok sayıda makalesi vardır. Kasım 2018’de Polis Akademisi Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.