POLİS AKADEMİSİ

Basında Akademi

  Basında Akademi MENU

Polis Akademisi Raporunda 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kovid-19'la Mücadelede Başarılı Bir Sınav Verdi' Tespiti

Polis Akademisi Başkanlığınca hazırlanan raporda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelesinde tedbirlerin uygulanmasını kolaylaştırdığı, etkinlik ve uyumlu işleyişe imkan sağladığı belirtildi.

Polis Akademisi Başkanlığının "Kovid-19 Salgını ve Sonrası Devlet, Demokrasi ve Güvenlik" başlıklı raporunda, 2020'nin en önemli küresel gelişmesi olan Kovid-19 salgınının, insan sağlığının yanı sıra devlet sistemleri, kamu politikaları, demokrasi ve güvenlik gibi konulardaki etkileri, bu alanlarda salgından kaynaklanan gelişmeler ve yakın geleceğe dönük beklentiler değerlendirildi.

Raporda, Kovid-19 ile mücadele sürecinin, salgın sonrası dönemde "ulus devlete ilişkin değerlerin güçleneceği" ve "ulus devlet anlayışının zayıflayarak küresel değer ve politikaların gelişeceği" olmak üzere iki farklı görüş ortaya çıkardığı belirtildi.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasından sağlık harcamalarına en yüksek payı ayıran ilk beş ülkenin uzun yıllar yüzde 16,9 ile ABD, yüzde 12,2 ile İsviçre, yüzde 11,2 Fransa, yüzde 10,4 ile Belçika ve yüzde 9,8 ile İngiltere olduğu belirtilen raporda, Kovid-19'un en yüksek hızla yayıldığı, salgın nedeniyle en fazla ölümün görüldüğü ve tıbbi malzeme ihtiyacının en fazla öne çıktığı ülkelerin de yine bu ülkeler olması "şaşırtıcı" olarak nitelendirildi.

Raporda yer alan tespitlerden bazıları şöyle:

"Salgınla mücadelede ülkeleri başarılı kılacak temel hususun, otoriter yönetim anlayışları olmadığı, demokratik niteliğe sahip, şeffaf, hesap verebilir ve politikaların yürütülmesinde toplumsal rızayı önceleyen etkin siyasal yönetimlerin ahenkli işleyişlerinin olduğu ortaya çıkmıştır.

Kovid-19 salgını, neoliberal politikaları benimseyen devletlerin kriz yönetimi sürecindeki noksanlıklarını ve yönetim mekanizmalarının işlevsizliğini ortaya çıkarmıştır.

Salgın sürecinde, çoğu zaman, otoriter devletlerin virüsle mücadeleye karşı aldığı tedbirlerin liberal demokrasiyle yönetilen ülkelere göre çok daha etkin şekilde uygulanma şansı olduğu yönünde yanlış bir algı söz konusu olmuştur.

Demokratik batı ülkelerinin bir kısmında yaşanan olgu, aslında demokrasilerin krizi değil çok parçalı karar alma süreçlerinin ve dağınık yönetim yapılarının kriz yönetimindeki başarısızlıkları olmuştur."

"Güvenlik sahasında paradigma değişikliği şart"

Salgın sürecinin, sağlık, tabiat ve gıdayla ilgili konuların da ulusal güvenliğin bir parçası olması gerektiğini gösterdiği belirtilen raporda, devletlerin, artık güvenlik sahasında bir paradigma değişikliğine gitmek zorunda olduklarına dikkati çekildi.

Bireyi ve toplumu hedef alan ancak kolaylıkla tanımlanamayan, sınırları belirlenemeyen ve görülemeyen bir tehditle mücadelenin, dünyayı alışılmadık bir güvenlik sorunuyla da karşı karşıya bıraktığı vurgulanan raporda, genetik kod, enerji, flora ve fauna, vahşi yaşam, tohum ıslahı, hayvan ırklarının ıslahı, algı, stratejik bilgi ve gıda alanlarındaki güvenlik konusunun dikkate alınması gerektiği ifade edildi.

Raporda, salgının, devletlerin ya da terör örgütlerinin, biyolojik silah kullanabilecekleri yönündeki endişeleri, insani güvenlik ve dijital güvenlik konularının önemini artırdığı belirtildi.

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesi

Türkiye'nin, ABD, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 80'e yakın ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulunarak küresel dayanışmaya öncülük ettiği anımsatılan raporda, 2003'te yürürlüğe giren Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında halkın eşit, ücretsiz fakat yüksek kalitede hizmet talebini karşılamaya yönelik önemli adımlar atılmasının, Türkiye'nin salgına esnek ve hızlı yanıt verebilmesini sağladığına işaret edildi.

Türkiye'nin salgınla mücadele için attığı adımlara değinilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de yakın zamanda geçilmiş olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yönetim modeli, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin uygulanmasını kolaylaştırmış, etkinlik ve uyumlu işleyişin yerine getirilmesi bakımından çok önemli bir imkan sağlamış ve başarılı bir sınav vermiştir. Kriz anlarında süreçlerin yönetimini zora sokan, eski sistem içerisindeki çok başlılık ve bürokratik engeller güçlü demokratik sistemle birlikte ortadan kalkmıştır. Bu durum da yeni yönetim tarzının etkinliğini sağlayan başlıca faktör olmuştur.

Bu başarıda en fazla dikkat çeken hususlardan birisi de en başından itibaren sürece Bilim Kurulunun dahil edilmesidir. Alınacak tedbirlerin Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulunun fikir ve direktifleri doğrultusunda belirlenmesi, sürecin tamamen bilimsel bir anlayışla yürütüldüğünü göstermektedir."

Raporda, salgına ilişkin gelişmelerin, Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı tarafından saydam ve hesap verebilir bir yaklaşım içinde vatandaşla paylaşılmasının, politikaların yürütülmesinde toplumun rızasını demokratik usullerle sağlayan, tedbirlerin yerindeliğine toplumu ikna eden önemli bir araç olduğu bildirildi.

Öngörüler

Raporda, Kovid-19 sonrasına ilişkin öngörüler ise şöyle sıralandı:

"Mevcut uluslararası ve ulus ötesi yapı ve kuruluşların işlevlerinin giderek azalacağı, bunların yerine daha fazla hedef odaklı, yeni uluslararası ve bölgesel organizasyonların oluşturulacağı düşünülebilir.

Yaşanmakta olan sürecin, devletleri sağlık, ekonomi ve güvenlik konusunda çok daha fazla aktif rol almaya ve inisiyatif göstermeye iteceği, planlamacı sosyal devlet uygulamalarının yönetsel olarak bundan sonraki dönemde öne çıkacağı öngörülebilir.

Yaşanan gelişmelerin, ülkelerin kendi içindeki demografik hareketleri şekillendirebileceği, sağlık ve gıda güvenliğindeki etkilerine bağlı olarak kırsal alanlara dönük ilgiyi artırabileceği söylenebilir.

İnternet tabanlı teknolojiler yaygınlaşarak devletleri ve toplumları kendisine daha çok bağımlı kılmaktadır. Bunun neticesinde, geniş tabanlı siber saldırıların ülkelerin sağlık, ekonomi ve güvenlik gibi alanlardaki altyapılarını daha fazla hedef alacağı öngörülmektedir.

Büyük kentler, bulaşıcı hastalıkların süratle yayılmasını kolaylaştırmaktadır. Bu durum, kent ve bölge planlamacılığını yeni arayışlara zorlayacaktır."

 

Polis Akademisi'nden Kovid-19 raporu: Salgınlarla mücadelede yeni birimler kurulabilir

Polis Akademisi Başkanlığınca "Kovid-19 Salgını ve Sonrası Devlet, Demokrasi ve Güvenlik" başlıklı rapor yayımlandı.

 

Polis Akademisi Başkanlığının hazırladığı raporda, koronavirüs sürecinde ülkelerin kolluk teşkilatlarına yeni görevler yüklendiğine ve gelecekte bu teşkilatların bünyelerinde salgın gibi olağanüstü durumlarla mücadele için yeni birimlerin kurulabileceğine dikkat çekildi.

"Kovid-19 Salgını ve Sonrası Devlet, Demokrasi ve Güvenlik" başlıklı raporda, 2020'nin en önemli küresel gelişmesi Kovid-19 salgınının, insan sağlığının yanı sıra devlet sistemleri, kamu politikaları, demokrasi ve güvenlik gibi konularda da etkili olduğu, bu alanlarda salgından kaynaklanan gelişmeler ve yakın geleceğe dönük beklentilerin değerlendirildiği kaydedildi.

Kovid-19 ile mücadelede devletlerin, kolluk birimlerinin varlığına daha çok ihtiyaç duyduğu ve onlara daha geniş yetkiler verildiği belirtilen raporda, bunun, dünya genelinde polisin süreçteki yükünü artırdığı ifade edildi.

"Polisin, vatandaşın gözündeki meşru gücü kuvvetlendi"

Raporda, şunlar kaydedildi:

"Salgınla beraber Türkiye başta gelmek üzere pek çok ülkede polis teşkilatlarına yeni görevler yüklenmiştir. Bu faaliyetlerle polisin vatandaşların gözündeki meşru gücü kuvvetlenmiş, koruyucu ve kollayıcı işlevi artmıştır. Önümüzdeki dönemde, dünyadaki kolluk teşkilatlarının bünyesinde, salgın gibi olağanüstü durumlarla mücadele konusunda yeni birimlerin kurulması muhtemeldir."

Türkiye'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 ve üstü yaşlardakiler ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarının, vefa sosyal destek gruplarınca karşılandığı anımsatılan raporda, bu gruplarda kolluk birimlerinden personelin de yer aldığı aktarıldı.

Evden hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı

Dünya genelinde salgın sürecinde evden hırsızlık oranlarında azalma görüldüğü bilgisine yer verilen raporda, aile içi şiddet, tıbbi malzeme kaçakçılığı, sahte tıbbi malzeme üretimi, kötü amaçlı ve fidye yazılımları dahil olmak üzere siber suçlar ve internet uygulamaları temelli uyuşturucu satışının arttığına işaret edildi.

Raporda, şu tespit ve değerlendirmeler yer aldı:

"Salgın krizi, gelişmiş ülkelerin askeri ve savunma sanayisi harcamalarına yönelik ayırdığı bütçelerin, toplumlar nezdinde sorgulanmasına neden olabilir. Önümüzdeki süreçte muhtemelen çok sayıda alanda iş gücü ihtiyacı kalmayacak, buna karşılık teknik alanlarda boşluk doğabilecektir. Bu nedenle, muhtemel ihtiyaçlar doğrultusunda yeni bir eğitim planlamasının yapılması gerekecektir.

Salgın, ilerleyen süreçte insanların, yurt dışı çıkışlarında ve girişlerinde, kendi sağlıklarıyla ilgili belgeleri ibraz etme gibi yeni yükümlülükler doğurabilecektir. Salgının toplumları daha fazla dijitalleştirerek, 'dijital bir toplum' olgusunu ortaya çıkaracağı öngörülebilir. İnsanlar, teknolojik gelişmeler karşısında mevcut işlerini kaybedecek ve devletler açısından bu durum yeni güvenlik sorunları doğuracaktır."

Anadolu Ajansı

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/polis-akademisi-raporunda-cumhurbaskanligi-hukumet-sistemi-kovid-19la-mucadelede-basarili-bir-sinav-verdi-tespiti/1851276

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/polis-akademisinden-kovid-19-raporu-salginlarla-mucadelede-yeni-birimler-kurulabilir/1852117

TRT Haber

https://www.trthaber.com/haber/gundem/polis-akademisi-salginlarla-mucadele-icin-yeni-birimler-kurulabilir-487116.html

Milliyet

https://www.milliyet.com.tr/gundem/polis-akademisi-raporunda-corona-virus-tespiti-6218623

Polis Akademisi raporunda salgınla ilgili dikkat çekici tespitler!

Polis Akademisi Başkanlığı’nın hazırladığı "Kovid-19 Salgını ve Sonrası Devlet, Demokrasi ve Güvenlik" başlıklı raporda, polisin vatandaşın gözündeki meşru gücünün kuvvetlendiği vurgulandı. Raporda, salgın ile mücadelede devletlerin, kolluk birimlerinin varlığına daha çok ihtiyaç duyduğu ve onlara daha geniş yetkiler verildiği belirtildi.

Polis Akademisi Başkanlığı'nın hazırladığı "Kovid-19 Salgını ve Sonrası Devlet, Demokrasi ve Güvenlik" raporunda salgın ile mücadelede devletlerin, kolluk birimlerinin varlığına daha çok ihtiyaç duyduğu ve onlara daha geniş yetkiler verildiği belirtildi. Virüsle mücadele sürecinde ülkelerin güvenlik teşkilatlarına yeni görevler yüklendiğine ve gelecekte olağanüstü durumlarla mücadele için yeni birimlerin kurulabileceğine işaret edildi.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de kolluğun sosyal devlet faaliyetlerinin başarıyla yürütülmesinde, nitelikli, eğitim düzeyi yüksek ve toplumsal çeşitliliği daha fazla yansıtan personelin sisteme katılımı belirleyici olmuştur. Son 5 yılda üçte birinden fazlası yenilenmiş olan Emniyet Teşkilatının bu süreçte hayati bir rolü olmuştur."

 

DİJİTAL TOPLUM RİSKİ

Salgının "dijital toplum" olgusunu ortaya çıkaracağı öngörülen raporda, "İnsanlar, teknolojik gelişmeler karşısında mevcut işlerini kaybedecek ve devletler açısından bu durum yeni güvenlik sorunları doğuracaktır" tespiti yer aldı.

HIRSIZLIK AZALDI, SİBER SUÇLAR ARTTI

Dünya genelinde salgın sürecinde evden hırsızlık oranlarında azalma görüldüğü bilgisine yer verilen raporda, aile içi şiddet, tıbbi malzeme kaçakçılığı, sahte tıbbi malzeme üretimi, kötü amaçlı ve fidye yazılımları dahil olmak üzere siber suçlar ve internet uygulamaları temelli uyuşturucu satışının arttığına işaret edildi.

SAVUNMA BÜTÇELERİ SORGULANABİLİR

Raporda, salgın krizinin gelişmiş ülkelerin askeri ve savunma sanayisi harcamalarına yönelik harcamalarının toplumlar nezdinde sorgulanmasına neden olabileceği belirtilirken, "Önümüzdeki süreçte muhtemelen çok sayıda alanda iş gücü ihtiyacı kalmayacak, buna karşılık teknik alanlarda boşluk doğabilecektir. Bu nedenle, muhtemel ihtiyaçlar doğrultusunda yeni bir eğitim planlamasının yapılması gerekecektir" görüşü dile getirildi.

Sabah

https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/05/24/polis-akademisi-raporunda-salginla-ilgili-dikkat-cekici-tespitler

Takvim

https://www.takvim.com.tr/guncel/2020/05/24/polis-akademisi-baskanligindan-dikkat-ceken-koronavirus-raporu/1

Habertürk

https://www.haberturk.com/polis-akademisi-nden-kovid-19-raporu-salginlarla-mucadelede-yeni-birimler-kurulabilir-2690089