POLİS AKADEMİSİ

Duyurular

Polis Akademisi Başkanlığı 2019 Akademik Yılı  ERASMUS+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları
 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları arasında yer alan Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında Polis Akademisi Başkanlığı’ndan yabancı yükseköğretim kurumlarına gönderilecek öğrencilerin seçimi, Polis Akademisi Erasmus Programı Uygulama Yönergesinin 10. maddesine göre oluşturulan "Polis Akademisi Başkanlığı Erasmus Programı Seçim Jürisi" tarafından tamamlanmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda Ulusal Ajans tarafından belirlenen asgari koşulları sağladıkları tespit edilmiş olan, asil ve yedek olarak hareketliliği gerçekleştirmeye hak kazanan öğrencilerin listesi aşağıda belirtilmiştir.

Sıra No Ad Soyad Birim Hareketlilik Çeşidi
1 Yusuf Zakir BASKIN Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Öğrenim Hareketliliği (ASİL)
2 İpek Ferihanaz KESKİN Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Öğrenim Hareketliliği (ASİL)
3 İsmihan ERDOĞAN Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Staj Hareketliliği (ASİL)
4 Beste Ezgi DENİZ Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Staj Hareketliliği (ASİL)
5 Ömer Faruk SÜVER Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Staj Hareketliliği (YEDEK)


* Listede 2 (iki) öğrenci Öğrenci Öğrenim Hareketliliği-Asil, 2 (iki) öğrenci Öğrenci Staj Hareketliliği-Asil ve 1 (bir) Öğrenci Staj Hareketliliği-Yedek olmak üzere toplamda 5 (beş) kişi bulunmaktadır.  
 
Faaliyeti gerçekleştirmeye asil hak kazanan öğrenciler, Polis Akademisi Başkanlığı ile anlaşmalı kurum listesine buradan ulaşabilir, gitmek istedikleri ülkelerle ilgili olarak Erasmus Kurum Koordinatörü ile iletişime geçebilirler. Karşı kurumlar ile Erasmus Kurum Koordinatörü irtibata geçecektir. 

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca, gittikleri ülkeler için Erasmus+ Uygulama El Kitabında belirlenen aylık miktar üzerinden hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Hibe ödemeleri, öğrencilerin hareketlilik öncesi gerekli belgeleri tamamlaması akabinde % 70 ve hareketlilik sonrası gerekli belgelerin teslimi akabinde %30 olmak üzere toplamda 2 taksit olarak ve Avro cinsinden yapılır.  

Öğrencinin, normal şartlarda öğrenim veya stajın devam etmesi gereken durumlarda 7 (yedi) takvim gününden (haftasonu dahil) fazla süre ile misafir olduğu kurumdan (şehirden / ülkeden) ayrıldığının tespit edilmesi, eğitim sonunda başarısız olması, OLS (Online Linguistic Support) sınavını gidiş öncesinde ve dönüşte almaması, katılımcı anketini doldurmaması durumlarında öğrenciye hibe ödenmez veya hibeden belli oranda kesinti yapılabilir. Faaliyet bittikten sonra hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerini teslim edilmemesi durumunda, hareketlilik geçersiz sayılır ve ödenen hibe geri alınır.

Kesintiler hakkında daha fazla bilgi için bkz. (Erasmus El Kitabı'nın 20-21. Sayfalarındaki ilgili kısımlar) http://ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-/2018-s%C3%B6zle%C5%9Fme-d%C3%B6nemi-y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-kurumlar%C4%B1-i%C3%A7in-el-kitabi.pdf?sfvrsn=0 

Faaliyet süresince doldurulması gerekli olan belgeler:

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için: Learning Agreement Student Mobility for Studies 
Öğrenci Staj Hareketliliği için: Learning Agreement Student Mobility for Traineeships

İletişim
Erasmus Kurum Koordinatörü : 0 312 462 90 77
Erasmus Ofisi : 0 312 462 91 09-10

(İRTİBAT NUMARALARI SADECE POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI - ERASMUS FAALİYETLERİ İÇİN GEÇERLİDİR.)
 

Haberi Paylaş