POLİS AKADEMİSİ

Duyurular

Polis Akademisi 2019-2020 Akademik Yılı  Erasmus+ Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Sonuçları
  20 Mayıs 2019

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı aracılığı ile Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Erasmus+ Programı Personel Hareketliliği çerçevesinde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) ile Başkanlığımız arasında imzalanan hibe sözleşmesinde belirtilen hususlar doğrultusunda, Polis Akademisi ile ikili anlaşma yapmış Yüksek Öğretim Kurumlarına gönderilecek personelin seçim süreci tamamlanmıştır.

“Başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında, tüm başvuru sahipleri ile Seçim Jürisi üyelerinin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Jüri üyelerinin başvuru sahibi olduğu durumlarda, nihai karar ilgili jürinin odayı terk etmesini müteakiben diğer üyeler tarafından değerlendirme yapılarak alınmıştır. Tüm kararlar şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.”

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları arasında yer alan Erasmus+ Ders Verme/ Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında başvuruda bulunan 46 (kırk altı) personelden, Seçim Jürisi tarafından Ders Verme-Eğitim Alma hareketliliğinden faydalanmak üzere 7 aday asil ve 7 aday yedek olarak seçilmiş ve bu adaylara 4 gün faaliyet ve 2 gün yol için olmak üzere 6 günlük hibe verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Asil adayların çekilmesi,  gidilecek kurumlarla yapılan yazışmalar sonucunda sorun çıkması halinde veya Başkanlık makamının ilgili Yönerge hükümleri kapsamında personelin hareketliliğini onaylamaması durumunda, ilgili hareketlilik için belirlenmiş yedekler sırasıyla çağırılacaktır. Ayrıca gerekli durumlarda Erasmus Kurum Koordinatörünün uygun görmesi halinde kurum ve ülke değişikliği yapılabileceği gibi, hareketlilik Ders Verme’den Eğitim Alma’ya veya Eğitim Alma’dan Ders Verme’ye çevrilebilir.

Eğitim Alma hareketliliğine katılanlar “staff mobility for training mobility agreement” Ders Verme hareketliliğine katılanlar ise “staff mobility for teaching mobility agreement” belgelerini doldurduktan sonra Erasmus Kurum Koordinatörü’ne onaylatarak karşı kuruma mail yoluyla gönderecekler, karşı kurumdan gelen onaylanmış belge ile kabul mektubunu AB ile İlişkiler ve Eğitim Büro Amirliğine ulaştıracaklardır. Belgeler doldurulurken karşı kurumun eğitim müfredatında bulunan derslerden seçilmesi tavsiye edilmektedir. 

Ders Verme Hareketliliği en az 8 ders saati, Eğitim Alma Hareketliliği ise en az 2 iş günü olarak gerçekleştirilecektir. Seçim Jürisi tarafından yapılan seçim sonucunda gönderilecek öğretim elemanları ve personele yurtdışında geçirdikleri ders verme ve eğitim alma amaçlı süre için Program bütçesinden günlük maddi destek verilecektir. Seyahat giderleri için verilecek hibe gidilecek şehrin uzaklığına bağlı olarak Avrupa Komisyonun belirlediği miktarları aşamaz. Aşağıda belirtilen kontenjanlar bütçe imkânlarının yetersiz kalması veya gidilecek kurumdan davetiye alınamaması durumunda kullanılamayabilir.

 

Sıra No Adı Soyadı Rütbesi/Ünvanı Çalıştığı Birim Üniversite Seçildiği Bölüm Asil/Yedek
1 Yusuf Furkan ŞEN Doç.Dr. GBE Almanya/Brandenburg Polis Akademisi Ders Verme Asil
2 Murat TINAS Dr. Öğretim  GBE Finlandiya/Laurea Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ders Verme Asil
3 Selim ÖZTÜRK Dr. Öğretim Üyesi GBE Almanya/Brandenburg Polis Akademisi Ders Verme Asil
4 Oğuzhan YANARIŞIK Dr. Öğretim Üyesi GBE İtalya/Roma Tre Üniversitesi Ders Verme Asil
5 Ayşegül ILGAZ Emniyet Amiri Kültür, Spor ve Atış Eğt. Şube Müdürlüğü İspanya/Guardia Civil Üniv. Eğitim Alma Asil
6 Leyla GÜNAYDIN Kom. Yrd. Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İspanya/Guardia Civil Üniv. Eğitim Alma Asil
7 Deniz BAYRAM Kom. Yrd. Dışilişkiler ve Uls.Eğt.Şb.Md. Çekya/ Polis Akademisi Eğitim Alma Asil
8 Buğra SARI Dr.Öğretim Üyesi GBE İtalya/Roma Tre üniversitesi Ders Verme 1.Yedek
8 Ülgen Aslan DÜZGÜN Dr. Öğretim Üyesi GBE Almanya/Brandenburg Polis Akademisi Ders Verme 2.Yedek
9 Nilgün ŞEN Dr. Öğretim Üyesi ABE Çekya/Savunma Üniversitesi Ders Verme 3.Yedek
10 İbrahim İRDEM Dr. Öğretim Üyesi GBE İspanya/Guardia Civil Üniv. Ders Verme 4.Yedek
11 Cemil ERDEMİR 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mevzuat ve Hukuk İşleri Şb.Müdürlüğü Finlandiya/Laurea Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğitim Alma 1.Yedek
12 Ercan YÜCEL 3. Sınıf Emniyet Müdürü PAEM İspanya/Guardia Civil Üniv. Eğitim Alma 2.Yedek
13 Mehmet KARACA 4. Sınıf Emniyet Müdürü PAEM Portekiz / Maia Yükseköğretim Enstitüsü Eğitim Alma 3.Yedek

Faaliyet süresince doldurulması gerekli olan belgeler:

Personel Ders Verme Hareketliliği için :  Staff Mobility Agreement For Teaching 
Personel Eğitim Alma Hareketliliği için : Staff Mobility Agreement for Training
Erasmus kapsamında Başkanlığımızın Anlaşmalı Olduğu Kurum ve İrtibat Listesi

İletişim:
Erasmus Kurum Koordinatörü : 0 312 462 90 77
Erasmus Ofisi : 0 312 462 91 09-10

 

Haberi Paylaş