POLİS AKADEMİSİ

Duyurular

GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR
  09 Kasım 2023


    Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli sivil memurların Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı 04-05 Kasım 2023 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir.
    Emniyet teşkilatında emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki görevli personelin Görevde Yükselme Ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 15’inci maddesinde belirtilen “(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az altmış puan almak şarttır. (3) Yazılı sınav sonuç listesi, puan sıralamasına göre oluşturulur ve ilan edilir.” hükümleri doğrultusunda sınav sonuçları ilan edilmiştir.
   Anılan yönetmeliğin 17’nci Maddesinde “(1) Yazılı sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç iki iş günü içinde itiraz edilebilir bu itirazlar, en geç on iş günü içinde karara bağlanır ve sonucu ilgililere bildirilir.” hükmü gereği yazılı sınav sonuçları için yapılacak maddi hata başvurularının, neticelerin ilanından itibaren 2 iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Rütbe Terfi ve Sınav İşlemleri Şube Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.
    Belirtilen süre içerisinde gönderilmeyen dilekçeler anılan yönetmelik hükümleri gereğince işleme alınmayacaktır.  

    Yazılı sınav sonuçları e-devlet şifresi ile öğrenilecektir. 
    GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
    GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV MADDİ HATA İTİRAZLARI İÇİN TIKLAYINIZ
    ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
    ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAV MADDİ HATA İTİRAZLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Paylaş