POLİS AKADEMİSİ

KİTAPLAR

Göç ve Uyum

Göç ve Uyum
Coşkun TAŞTAN, İbrahim İRDEM ,Ömer ÖZKAYA

 • ISBN
  978-605-4619-88-7
 • Baskı Sayısı
  1. Baskı 1000 adet
 • Sayfa Sayısı
  129
 • Ebat
  16 x 24 cm
 • Editör
  Coşkun TAŞTAN, İbrahim İRDEM ,Ömer ÖZKAYA
 • Satış Fiyatı
  93 TL
 •  

Göç ve Uyum

Bulundukları ülkeden bir başka ülkeye göç eden sığınmacıların, mültecilerin veya göçmenlerin göç etme edimleri ile artı değer yaratması yerel toplumla bir birliktelik oluşturmalarına ve ahenkli bir şekilde yaşamalarına bağlıdır. Bir başka ifadeyle, göçle gelen toplumla ev sahibi toplum arasında uyumun tesis edildiği yerlerde göç etme süreci göçün olumlu özelliklerini açığa çıkarırken; eğitim, sağlık, istihdam, barınma konusunda geldiği ülkenin kendisine sunmadığı imkanlara göç ettikleri toplumda kavuşamayan yabancılar kendi kültürleri, değerleri ve kimliklerine daha fazla sarılmaktadır. Bu nedenle yabancıların göç ettikleri yerlere uyumu konusunda ev sahibi topluma çok sayıda ödev ve sorumluluk düşmektedir. Sığınmacıların eğitiminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, onların kente ve kentin gündelik yaşamına adapte olmalarının sağlanması, kamu politikası inşa ve uygulama sürecinde mevcut sorunların tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması ve göç olgusunun aynı zamanda sosyo-psikolojik ve kültürel bir mesele olduğundan hareketle yönetilmesi göç ve uyum arasındaki ilişkiyi kuvvetlendiren önemli etmenler olmaktadır.

Polis Akademisi Başkanlığı Göç ve Sınır Güvenliği Araştırma Merkezi (GÖÇMER) tarafından hazırlanana ‘Göç ve Uyum’ başlıklı bu eser; özellikle Suriyeli sığınmacı akını gibi kitlesel göçler karşısında uyum konusunda karşılaşılan sorunlar ile eğitim, günlük yaşam, yasal düzenlemeler, göç politikaları ve uygulamaları konularında tespitleri ve önerileri içermektedir.