POLİS AKADEMİSİ

KİTAPLAR

Erken Dönem İslam Tarihinde Polis Teşkilatı

Erken Dönem İslam Tarihinde Polis Teşkilatı
Metin YILMAZ

 • ISBN
  978-605-4619-35-1
 • Baskı Sayısı
  1. Baskı: 2000 adet.
 • Sayfa Sayısı
  384
 • Ebat
  14x21
 • Editör
 • Satış Fiyatı
  48 TL
 •  

Bu kitap, geçmiş kültür ve medeniyetimizin bir halkasını oluşturan ve aynı zamanda dini etkileşimle birlikte kurumsal intikal yoluyla tarihsel bağımız bulunan Arap-İslam kültürünün önemli yapılarından biri olan polis/şurta teşkilatı araştırma konusu olarak seçilmiştir. Erken Dönem İslam Tarihinde “Polis (Şurta) Teşkilâtı” isimli bu araştırma, bilimsel gelişmelere ve ilgili kurumun tarihsel altyapısının anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. 

Bu önemli kurumun tarihi hakkında ülkemizde bilimsel çalışmaların az olması, Arap dünyasındaki çalışmaların ise teşkilatın İslâm hukuku boyutunu veya bazı lokal bölgeleri inceleyen araştırmalarla sınırlı bulunması, konunun incelenmesini daha da anlamlandırmaktadır. 

İslâm toplumunun kurumsallaşmaya başladığı ilk dönemlerde, geçmiş Arap geleneğinin de katkısıyla bazı dinamiklerin iç emniyeti sağlayacak fevrî girişimlerde bulunması, diğer kurumlara nazaran teşkilatın doğuşunu geciktirmiş; daha sonraki dönemde ise “Şurta” gerçek maksadına matuf düzenli bir yapılanmaya girememiştir.