POLİS AKADEMİSİ

KİTAPLAR

Ceza ve Muhakeme Hukukunun Temel Kavramları-II

Ceza ve Muhakeme Hukukunun Temel Kavramları-II
Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK - Doç. Dr. Ali Rıza TÖNGÜR- Doç. Dr. Ekrem ÇETİNTÜRK

 • ISBN
  978-605-7822-65-9
 • Baskı Sayısı
  1. Baskı: 9.700 Adet
 • Sayfa Sayısı
  177
 • Ebat
  16 X 24
 • Editör
 • Satış Fiyatı
  33 TL
 •  
  Stokta Yok

 

 

 

Bir suçun işlenip işlenmediği; işlenmişse, bunun kim tarafından işlenmiş olduğu ve yaptırımının ne olacağı sorununa çözüm getirmek amacıyla, kural olarak, Ceza Muhakemesi Kanununa göre gerçekleştirilen iddia, savunma (müdafaa) ve yargılama niteliğindeki bir dizi faaliyete ceza muhakemesi, bununla ilgilenen hukuk dalına da ceza muhakemesi hukuku adı verilir.

Ceza muhakemesi hukuku, suç teşkil eden fiillerin aydınlatılması adına, bir suçun işlenip işlenmediği ve işlenmişse kim tarafından işlendiğinin tespiti amacıyla öngörülen kurallar ve bu sürece katılan kişilerin (sanık, mağdur, iddia makamı/Cumhuriyet savcısı, savunma makamı/müdafii, yargılama makamı/hâkim vs.) hak, görev ve yetkilerini düzenlemektedir. Dolayısıyla kişi ancak, iddia, savunma ve yargılama şeklinde gerçekleşen kolektif bir ceza muhakemesi faaliyeti sonucunda, suç işlendiğini sabit gören ve cezayı belirleyen bir mahkeme kararıyla cezalandırılabilecektir.

 

Bu kitapta genel hatlarıyla Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel İlkeleri ile birlikte Ceza Yargılaması ve Süjesi, Ceza İddiası ve Süjeleri, Ceza Savunması ve Süjeleri, Deliller ve Soruşturma Evresi, Kovuşturma Evresi ve Kanun Yolları ana başlıkları çerçevesinde Ceza muhakemesi hukukunun temel konuları ele alınmaktadır.