POLİS AKADEMİSİ

KİTAPLAR

Anayasal Düzen ve İdari Yapı

Anayasal Düzen ve İdari Yapı
Dr.Öğr. Üyesi İbrahim İRDEM

 • ISBN
  978-605-7822-55-0
 • Baskı Sayısı
  1. Baskı: 9.150 Adet
 • Sayfa Sayısı
  338
 • Ebat
  16 X 24
 • Editör
  -
 • Satış Fiyatı
  54 TL
 •  

2017 yılında değiştirilen parlamenter hükümet sisteminin yerini alan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği yenilikler doğrultusunda yeni hükümet sistemini ele alan akademik çalışmalara ihtiyaç duyulmuştur. Bu noktada hem anayasal düzenle ilgili hem de devlet idari teşkilatındaki değişim ve dönüşümleri içeren önemli gelişmelere ışık tutmak bu çalışmanın temel amacı olmuştur. Temel bilgiler ve gelişmeler ışığında Anayasal Düzen ve İdari Yapı adlı bu çalışma iki kısımdan meydana gelmektedir. Birinci kısımda “anayasal düzen” ele alınmakta, ikinci kısımda ise “idari yapı” üzerinde durularak 1982 Anayasası’nın getirdiği yenilikler ve uygulamalar ortaya koyulmuştur. 

Kitabın ilk kısmı on bölümden oluşmaktadır. Anayasa hukuku ve anayasa kavramından başlayan ilk kısım, “Devlet”, “Siyasal İktidar”, “Demokrasi, Siyasi Partiler ve Seçimler”, “Hükümet Sistemleri”, “Türk Anayasa Tarihi”, “1982 Anayasası’nın Genel Hükümleri ve Esasları”, “Temel Hak ve Hürriyetler”, “Yasama”, “Yürütme” ve “Yargı” konularına yer vermektedir. Kitabın ikinci kısmı ise sekiz bölümden oluşmaktadır. İkinci kısım “İdare Hukukuna Giriş” bölümü ile başlamakta; akabinde ise “T.C. Devlet İdare Teşkilatı”, “İdarenin Yetkileri, İdari İşlemler, İdari Eylemler ve İdari Sözleşmeler”, “Kamu Malları ve İdarenin Mal Edinme Yetkisi”, “İdarenin Mali Sorumluluğu”, “İdarenin Yönetsel Faaliyetleri Olarak Kamu Hizmeti ve Kolluk”, “Kamu Görevlileri” ve son olarak “İdari Yargılamaya İlişkin Temel Bilgiler” konularını ele almaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uygun bir şekilde kaleme alınan çalışma, temel bilgiler ve gelişmeler çerçevesinde Anayasa’da meydana gelen değişiklikleri ve devlet idari yapısındaki düzenlemeleri okuyucu ile buluşturmaktadır.