POLİS AKADEMİSİ

Duyurular

4. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu Akdeniz’de Devlet ve Düzen (22 – 24 Kasım 2019 ANTALYA)
  09 Temmuz 2019

Jeopolitik konumu nedeniyle uluslararası ilişkilere yön veren önemli bölgelerden biri olan Akdeniz havzası, son yıllarda ortaya çıkan mülteci sorunu ve Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yataklarının keşfi gibi gelişmeler nedeniyle daha da stratejik bir konuma dönüşmüştür. Bu bağlamda, Akdeniz havzasında yaşanan ve bölge ülkelerinin siyasetini doğrudan etkileyen mülteci krizi, Doğu Akdeniz’de keşfedilen enerji kaynaklarının paylaşımında küresel ve bölgesel güçlerin rekabeti, bu rekabet sürecinde yaşanan askeri tatbikatlar ve bölgesel silahlanmanın artışı gibi Akdeniz’de istikrar ve düzen arayışını doğrudan etkileyen faktörlerin ayrıntılı olarak incelenmesi gerekmektedir. 

Akdeniz havzasında, Arap Baharı sonrasında küresel güçler, yerel aktörler ve devlet-dışı gruplar arasında güç mücadeleleri yaşanmaktadır. Doğu Akdeniz’de keşfedilen hidrokarbon rezervleri ve bu rezervlerin hangi enerji hatlarından transfer edileceği konularındaki anlaşmazlıklar ekonomi ve enerji güvenliği bağlamında küresel şirketler, büyük devletler ve bölgesel güçler arasında yeni krizlere neden olmaktadır. Aynı şekilde, 2011 yılından beri devam eden Suriye İç Savaşı da Akdeniz havzasında büyük güçler ve bölgesel aktörlerin mücadele ettiği ve ortaya çıkan istikrarsızlık ortamından faydalanan devlet-dışı örgütlerin güç kazandığı önemli bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Akdeniz havzasında bulunan birçok ülkedeki yönetimsel zaaflar, sosyo-ekonomik ve siyasi sebeplerden dolayı ortaya çıkan istikrarsızlıklar yanlızca bölgesel değil aynı zamanda uluslararası güvenliğe de tehdit oluşturmaktadır.
Akdeniz havzasında meydana gelen ve uluslararası güvenliğe tehdit oluşturup bölgesel anlamda istikrarsızlıklara neden olan olumsuz gelişmeler haricinde gerek bölgesel aktörler gerekse küresel güçler tarafından bölgede düzen sağlamak için atılan adımlar da mevcuttur. Hem ABD merkezli savaş uçağı projesi F-35 için parça üretiminde bulunup hem de Rusya Federasyonu’ndan S-400 hava savunma sistemini temin ederek savunma alanında stratejik otonomisini koruması; geçtiğimiz yıllarda Suriye’nin kuzeyinde terör örgütleri PKK, PYD, ve DAEŞ’e karşı gerçekleştirdiği operasyonların ardından bu yıl da Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya karşı “Pençe” harekatını gerçekleştirerek bölgesel güvenliği ve istikrarı tehdit eden terör örgütlerine darbe vurması; Doğu Akdenizde yaşanan ve bölgesel güvenliği olumsuz etkileyecek gelişmelere karşı tarihinin en büyük donanma tatbikatlarından biri olan “Mavi Vatan” tatbikatını başarıyla tamamlaması Türkiye’nin Akdeniz havzası ve Ortadoğu’nun güvenlik ve istikrara kavuşması için yapmış olduğu katkılar arasındadır. 

Akdeniz havzasında meydana gelen gelişmeler nedeniyle yerel, bölgesel ve küresel dinamikler uluslararası güvenlik bağlamında yeniden incelenmelidir. Bu çerçevede, Polis Akademisi Başkanlığı Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi tarafından 22-24 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya’da “Akdeniz’de Devlet ve Düzen” başlıklı uluslararası sempozyum düzenlenecektir. Sempozyum kapsamında alanla ilgili çalışmalar yapan akademisyen, siyasetçi, gazeteci ve ilgili diğer profesyonellerin bir araya gelerek bölgesel sorunları tespit edip çözüm noktasında katkılar sunması hedeflenmektedir. Bölgesel sorunların tespit edileceği ve alanında uzman profesyonellerce çözüm önerilerinin sunulacağı “Akdeniz’de Devlet ve Düzen” başlıklı sempozyuma ilgili tüm akademisyen, siyasetçi, gazeteci ve diğer profesyoneller davetlidir. 
Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizce olup simültane tercüme hizmeti sağlanacaktır. 
Sempozyuma bildirileri ile katılmak isteyenlerin konu başlıklarını ve 500 kelimeyi geçmeyecek özetlerini MS Word formatında utgam@pa.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.
Bildiri özetlerinin; çalışmanın içeriğini yansıtan bir başlık, çalışma konusu, amacı ve kapsamını açıklayan bir özet metin, ve beş anahtar kelime içermesi gerekmektedir. Ayrıca katılımcılar isimlerini, kurumlarını ve ünvanlarını özet metnine eklemelidir.
Bildiriler, aşağıdaki konu başlıkları hakkında olmalıdır.
   
Seçilmiş Konu Başlıkları
•    Akdeniz’de Enerji Güvenliği
•    Akdeniz’deki Hidrokarbon Kaynaklarının Kontrolü
•    Geçmişten Günümüze Büyük Güçlerin Akdeniz Politikaları 
•    Geçmişten Günümüze Bölgesel Güçlerin Akdeniz Politikaları
•    Kıbrıs Merkezli Sorunlar
•    Akdeniz’de Askeri Üsler
•    Akdeniz’deki Sorunların Uluslararası Hukuk Boyutu
•    Akdeniz’de Mülteci Krizi
•    Akdeniz’e Yönelik AB Ülkelerinin Mülteci Politikası
•    Akdeniz’de Değişen Güç Dengeleri
•    Akdeniz’de Uluslararası Örgütlerin Faaliyetleri
•    Akdeniz’de Askeri Tatbikatlar
•    Akdeniz’de Düzen ve İstikrar Arayışları
•    Akdeniz’de Savunma Politikaları
•    Akdeniz’de Dış Politika ve Uluslararası İlişkileri İlgilendiren Diğer Konular

Önemli Tarihler
Özet Gönderim Son Tarihi        : 25 Eylül 2019
Tam Metin Gönderim Son Tarihi    : 11 Kasım 2019

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Mehmet Şahin
Dr. Öğr. Üyesi M. Levent YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Murat TINAS
Dr. Öğr. Üyesi Buğra SARI
Arş. Gör. Yakup ŞAHİN
Arş. Gör. Emre ÖZTÜRK
Arş. Gör. Kübra Betül BİÇEN GÖREN
Arş. Gör. Fatih TUNA

Polis Akademisi Başkanlığı
Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırma Merkezi (UTGAM)
www.pa.edu.tr +90(312) 4629085-92  utgam@pa.edu.tr


 

Haberi Paylaş