POLİS AKADEMİSİ

Duyurular

19/1-6. DÖNEM POMEM EĞİTİM SONU SINAVI
  16 Kasım 2023

   Bakanlık Makamının 07/11/2016 tarihli Oluru ile yürürlüğe giren Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine Alınacak Öğrencilerin Giriş Şartları ve Eğitim Öğretimlerine İlişkin Usul ve Esasların 37’nci maddesinin 1’inci fıkrasında “POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır. Yapılacak sınavın usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir.” hükmü amirdir.  Amir hüküm gereğince 19/1-6. Dönem Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olan öğrenciler sınava tabi tutulacaklardır.   
   Söz konusu öğrencilerin sınavları, 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği, 05 Aralık 2023 tarihinde  öğrenim gördükleri Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yapılacaktır.
   Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesi gereği ilan olunur.
 

Haberi Paylaş