POLİS AKADEMİSİ

KİTAPLAR

Silah ve Taktik Atış

Silah ve Taktik Atış
İbrahim DENİZ

 • ISBN
  978-605-4919-61-0
 • Baskı Sayısı
  1. Baskı: 27.500 adet.
 • Sayfa Sayısı
  426
 • Ebat
  20x28
 • Editör
 • Satış Fiyatı
  40 TL
 • Not
  Kitapları satın alabilmek için Polis Akademisi Başkanlığı / Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Yücetepe mah. Necatibey cad. No:108 Çankaya / Ankara adresine müracaat etmeniz gerekmektedir.
  Tel: 0312 462 91 17-18
  Adres tarifi için tıklayın

Silah, polisin görevini ifa ederken yanından ayırmaması ve gerektiğinde etkin şekilde kullanması gereken en önemli teçhizatıdır. Görevlinin silah kullanmasını gerektiren şartlar oluştuğunda kendisinin ya da başkalarının can güvenliği tehlikeye girmiştir ya da girmek üzeredir. Bu yüzden kolluğun görevde kullanacağı silahları en üst düzeyde güvenli bir şekilde kullanma becerisine ve bilgisine sahip olması elzemdir. Bu noktada polis eğitim müfredatında bulunan “Silah Bilgisi ve Atış” dersinin önemi ortaya çıkmaktadır.

Polislerin silah taşıması onlara sağlanan bir ayrıcalık değil, meslek gereği bir zorunluluktur. Polis, silah kullanarak bir insanın yaşama hakkını elinden alabileceği gibi, silahını gereken durumlarda kullanmadığı takdirde insanların can güvenliği ve beden bütünlüğü tehlikeye düşebilir. Bundan dolayı silahına başvurup başvuramayacağı durumları iyi ve hızlı bir şekilde analiz edip uygulamaya geçmesi gerekir. Polisin bu kritik durumlarda göstereceği yetkinlik, alacağı silah eğitimi ile doğru orantılı olacaktır.

Silah eğitiminin amacı, kursiyeri iyi bir atıcı yapmanın dışında öncelikli olarak onu “silaha güvenle yaklaşan ve güvenli silah kullanan” bir kolluk kuvveti haline getirmektir. Silah kullanımında yapılan hatalar telafisi mümkün olmayan önemli sonuçlar doğurabilir. Silah eğitimi gerekli tekrar ve alışkanlıklar neticesinde iyi bir atıcı ortaya çıkarabilir ama eğitimin asıl amacı silahını güvenle taşıyan, saklayan ve kullanacağı yeri ve zamanı iyi bilen bir kolluk gücü ortaya çıkarmak olmalıdır. Silah ve Taktik Atış Bilgisi polisin silah kullanma kabiliyetini geliştirmeyi hedeflen ve mesleki açıdan çok önemli bir çalışmadır.