POLİS AKADEMİSİ

Duyurular

Bilirkişilik Temel Eğitimi 2. Kurs Dönemi
  30 Ekim 2019

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

Polis Akademisi Başkanlığı Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından Bilirkişilik Temel Eğitimini verebilecek eğitim kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir. 
2019 yılı içerisinde açılması planlanan kurslar ile ilgili olarak ön başvuru toplama ve kesin kayıt işlemleri hakkında gerekli olan bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

A.    PROGRAMIN AÇIKLAMASI

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, “Bilirkişilik Yönetmeliği” 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ” alınması ve sertifika sahibi olunması zorunluluğu getirilmiştir. Beş yıllık mesleki deneyime sahip kişilerin katılabileceği eğitimin sonunda verilen sertifikalar ile (Bilirkişilik Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartların da sağlanması koşulu ile) Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıklarının ilanında belirtilen tarihlerde bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunulabilecektir.

Önemli Not: İlgili Yönetmelik gereği eğitime beş yıllık mesleki deneyime sahip kişiler katılabilecektir. Bilirkişiliğe ve Bilirkişilik Temel Eğitimi’ne başvuru yapacak adayların, Adalet Bakanlığı’na yapacakları başvuru esnasında gerekli şartları taşımadıklarından dolayı hak kaybına uğramamaları için, Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından Ekim 2018 tarihinde  yayınlanan Ek:1 Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanları ile Ek:2 Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarına Göre Aranan Nitelikler hakkında meydana gelen değişiklikleri içeren duyuruları ve Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 31. maddesinde yer alan “Temel Eğitimden Muaf Tutulacaklar” başlığını incelemeleri gerekmektedir. 
Adayların yukarıda sayılan duyuru ve yönetmelikte belirtilen şartlara haiz olmaları halinde başvuru yapmaları önemle rica olunur. 
Adayların bu kurallara uymamaları dolayısıyla ortaya çıkabilecek hak kayıplarından kurumumuz sorumlu tutulamayacaktır.  

B.    EĞİTİM TARİH, GÜN VE SAATİ

2019 yılı için planlanan Bilirkişilik Temel Eğitimi Programları aşağıdaki gibidir:

Kurs Dönemi Kurs Tarihleri Kurs Gün ve Saatleri
2.Kurs Dönemi                             16-17 / 23-24 Kasım 2019                            Cumartesi-Pazar Saat: 09.00-16.00          

Talep fazlalığı bulunması halinde Aralık ayında ilave kurslar açılabilecektir.
Eğitim tespit edilen ay içerisinde 2 hafta sonunu (cumartesi ve pazar günleri) kapsayacak şekilde gerçekleştirilecektir. Eğitim, 18 saat teorik + 6 saat uygulama olmak üzere toplam 24 saatten oluşacaktır.

C.    EĞİTİM MÜFREDATI

•   Yargılama Hukukuna İlişkin İlkeler ve İspat Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar
•   Bilirkişinin Nitelikleri, Ödevleri ve Etik İlkeler
•   Bilirkişi İncelemesi
•   Rapor Yazımı Usul ve Esasları
•   Uygulama

D. ÖN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Eğitime katılmak isteyenlerin kayıt formunu doldurmaları ve ön başvuru tarihleri arasında eğitim koordinatörüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru formları kesin kayıt tarihinden önce değerlendirilip kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar www.pa.edu.tr web adresinden duyurulacaktır. Bu duyuruya istinaden kesin kayıt yapılacaktır. 
*Adayların kesin kayıt kabul duyurusundan önce eğitim ücreti yatırma işlemi yapmamaları önemle rica olunur. 

E. KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER 

ÖN BAŞVURU SONUCUNDA KONTENJANA GİREN ADAYLARIN AŞAĞIDA YER ALAN BELGELERİ KESİN BAŞVURU TARİHLERİ ARASINDA POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI ANITTEPE YERLEŞKESİNDE BULUNAN ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ’NE TESLİM ETMESİ GEREKMEKTEDİR.

1.    Ödeme dekontu (Dekontun açıklama bölümüne, katılımcının Adı – Soyadı, ve TC Kimlik Numarası ile eğitim hangi döneme ait ise dönemin tarihi ile birlikte Bilirkişilik Temel Eğitimi Başvuru Ücreti ibaresinin yazılması gerekmektedir.)
2.    Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,
3.    Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında 5 yıllık kıdeminin olduğunu gösterir 
       belge,
4.    Bilirkişilik Temel Eğitimi Kayıt Formu (KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYINIZ)
5.    2 adet vesikalık fotoğraf
6.    Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Personel tanıtım kartı ve fotokopisi 

ÖNEMLİ NOT: Başvuru yaptığı halde başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, kursa katılmayan/katılamayan, devamsızlık süresini doldurarak eğitimle ilişiği kesilen, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ücret yatıran, ücreti kendi adına yatırmayan adayların yatırmış oldukları ücret hiçbir suretle geri ödenmez.

F.    EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK BELGE 

Eğitim sonunda eğitimi tamamlayan kursiyerlere, “Bilirkişilik Temel Eğitimi” ni tamamladıklarına dair katılım belgesi verilecektir. Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 30. maddesi gereği derslerin 1/12'sine devam etmeyenlerin eğitimle ilişiği kesilir. İlişiği kesilen katılımcılara ücret iadesi yapılmayacak ve katılım belgesi verilemeyecektir 

G.    MÜRACAAT TARİHLERİ

2.Kurs Dönemi  Ön Başvuru Tarihleri                                  14 - 25 Ekim 2019                            
2.Kurs Dönemi  Kesin Kayıt Tarihleri 11 - 13 Kasım 2019

Adayların kimlik aslı ve fotokopisi ile Bilirkişilik Temel Eğitimi Kayıt Formu’(KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYINIZ) nu doldurarak, 14 - 25 Ekim 2019 tarihleri arasında Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne ön başvuru yapmaları gerekmektedir. 
2019 yılı içerisinde açılacak kurslara kesin kayıt yapmaya hak kazananlar, yapılacak değerlendirme sonrası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru ile belirtilen 11 - 13 Kasım 2019 tarihleri arasında adayların kesin kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. 


H.    BAŞVURU YERİ ve ÜCRET BİLGİLERİ

Başvuru Ücreti 1200 TL (Emniyet Genel Müdürlüğü personeline %50 indirimlidir)
Ücretin Yatırılacağı Banka Halk Bankası Gölbaşı Şubesi
Hesap Adı Bilirkişilik Temel Eğitimi Kursu 
Alıcı Polis Akademisi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
IBAN No TR 9700 0120 0938 5000 4400 0001
Eğitim Koordinatörü

Doç. Dr. Ali Rıza TÖNGÜR

Dr. Öğretim Üyesi Ali YURDAKUL

İletişim ayurdakul.pa@gmail.com
Başvuru Adresi ve Eğitim Yeri          Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Necatibey Caddesi No:108 Anıttepe / ANKARA

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Paylaş