POLİS AKADEMİSİ

Duyurular

Basın Açıklaması
  06 Şubat 2019

06/02/2019 günü Yeni Akit isimli internet haber sitesinde 01:09’da "POMEM’de Komiser Yardımcılarından Bekçi Adayına Dayak!" başlığı altında Bursa POMEM’de vuku bulduğu iddia edilen haber ile ilgili olarak gerekli inceleme-soruşturma ivedilikle başlatılmıştır. Yapılan inceleme-soruşturma kapsamında alınan beyanlar ışığında ve haberde adı geçen Bekçi Adayı ve ilgililerin, görevlendirilen inceleme-soruşturmacı tarafından alınan beyanlarında, haber de yer aldığı şekilde her hangi bir darp ve rehin tutulma gibi bir hususun vuku bulmadığı anlaşılmıştır. Gece saat 01.09’de acele bir şekilde hiç bir resmi görüşme ve bilgi almadan, gerçekle alakası olmayan bir şekilde haber yapılmasının nedeni kurumumuzca anlaşılamamıştır. 

Hem Kurumsal Tüzel kişilik hem de kişi haklarına saygı ekseninde, hilafı hakikat olan bir olayın, haber verme hakkı çerçevesinde değerlendirilebilmesi için gerçeği araştırma yükümlülüğünün de yerine getirilmesi gerekir. Bu özen yükümlülüğüne aykırı hareket etmek suretiyle gerçekle ilgisi olmayan şekilde haber yapılarak kurumumuzun itibarı kamuoyu nezdinde zedelenmiştir. Bu nedenle kurumsal ve kişisel her türlü yasal hakkımızı saklı tutmak kaydıyla olayın daha detaylı araştırılması için çalışlarımızın sürdüğü kamuoyuna saygı ile duyurulur.  
 

Haberi Paylaş