VI. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu


VI. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu

5-7 Aralık 2014 Antalya

UTSAS 2014

Polis Akademisi, Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Araştırma Merkezi (UTSAM) tarafından 5-7 Aralık 2014 tarihlerinde “Bölgesel Gelişmeler ve Güvenlik” temalı VI. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu (UTSAS 2014) düzenlenmiştir.

Sempozyum kapsamında Güvenlik konseptine kavramsal bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılmış ayrıca özelde Polis Akademisinin genelde ise Türkiye'nin Bölgesel güvenlik ve istikrar açısından taşıdığı büyük öneme vurgu yapılmıştır. Sempozyumda Ortadoğu'da bölgesel Güvenlik, Yabancı Savaşçılar Fenomeni, DAESH Tehdidi, Barış Süreci ve Uzlaşma Deneyimleri, Medya'da Terörizm Haberciliği, Bölgesel Analizler ve Afrika Güvenliği konuları tartışılmıştır. Sempozyumda 9 oturumda 40'ın üzerinde değerli akademisyen ve alanında uzman kişi birikimlerini paylaşmıştır.