I. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu


I. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu:

“Tarihte Kıbrıs (11 – 13 Nisan 2016)”

The Ird International Mediterranean Karpasia Symposium

“ In History Cyprus  (April 11-13, 2016) “

Lefkoşa - KKTC

Kıbrıs, tarihin ilk zamanlarından itibaren çok sayıda medeniyetlere ev sahipliği yapan, toplumların ve insanların yerleştiği ve yaşadığı stratejik bir adadır. Stratejik özelliğinden dolayı Kıbrıs adası, tarih boyunca bölgede tutunmaya çalışan ve dünyada söz sahibi olmak isteyen tüm siyasi güçlerin hedefi oldu.     

Roma, Bizans, Emevi, Abbasi, Memluk, Ceneviz ve Venediklilerin bazen kısa ve bazen de uzun süren hâkimiyetlerinden sonra 1571 yılında Kıbrıs adası Osmanlı hakimiyetine girdi. Bu durum 1878 yılına kadar devam etti. Osmanlı devleti, içinde bulunduğu siyasi şartlar gereği adayı 1878 yılında İngiltere’ye kira verdi. Bu vesileyle adaya yerleşen İngiltere 1914 yılında burayı ilhak etti. İngiliz yönetimi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilan edildiği 1960 yılına kadar devam etti.

Polis Akademisi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi ve History Studies Dergisi ( Journal of History Studies) iş birliği ile, adanın tarih, sosyal ve kültürel dokusunu ortaya çıkarmaya katlı sağlamak amacıyla, “Tarihte Kıbrıs” konulu uluslararası bir sempozyum yapılması planlanmaktadır. Sempozyumda ilkçağlardan başlayarak, İngiliz yönetiminin son bulduğu 1960 yılına kadar olan sürede adanın tarihi, sosyal yapısı, siyasi ve iktisadi durumu incelenecektir.

Sempozyum, Lefkoşa’da Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde yapılacaktır. Katılımcıların konaklama, Kıbrıs içi uklaşım, yiyecek, kültürel geziler vs gibi Kıbrıs’taki giderleri Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nce ve yol giderleri ise kendi kurumlarınca karşılanacaktır. Bu konuda, sempozyum süresince daha detaylı bilgiler verilecektir. 

KATILIM FORMU

Genel Alt Başlıklar 

İlkçağlarda Kıbrıs
Roma döneminde Kıbrıs
Bizans döneminde Kıbrıs
Emeviler ve Kıbrıs
Abbasiler ve Kıbrıs
Memluklar ve Kıbrıs
Cenevizler- Venedik ve Kıbrıs
Osmanlı devleti döneminde Kıbrıs
İngiltere yönetiminde Kıbrıs
Akdeniz ve Kıbrıs
Koranlar ve Kıbrıs
Kıbrıs’ta sosyal yaşam
Kıbrıs’ta iktisadi hayat
Kıbrıs’ta Eğitim ve Kültürel hayat

Sempozyum Takvimi

Bildiri Özetlerinin son kabul tarihi 1 Kasım 2015
Bildirilerin kabul ediliş ilanı 1 Aralık 2015
Sempozyum tarihi 11 – 13 Nisan 2016

Sempozyum Kurulları

Onursal Başkanlar

Prof. Dr. Yılmaz Çolak ( Polis Akademisi Başkanı)
Ahmet Erbaş ( Mütevelli Heyet adına)

Başkan

Prof. Dr. Ali ŞEN ( Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektörü)

Genel Koordinatör

Prof. Dr. Osman KÖSE ( Polis Akademisi)
 
Yürütme Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Arslan
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Tekiner
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yayla
Yrd. Doç. Dr. Yücel Yiğit
Arş. Görev. Büşra Dillioğlu
Arş. Görev. Hacer Sağlam

Bilim ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Aksın / Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut / Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal Arı  /  Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Beşirli / Çankırı Karatekin Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Birinci / Polis Akademisi
Prof. Dr. İdris Bostan / İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Çanlı / Hitit Üniversitesi
Prof. Dr. Mesut Çapa / Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz Çolak / Polis Akademisi Başkanlığı
Prof. Dr. Fatma Gül Demirel / Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan Ekinci / Ordu Üniversitesi 
Prof. Dr. Mehmet Evsile / Amasya Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Daş / Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan Doğan / Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. İlyas Gökhan / Nevşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu / Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Tufan Gündüz / Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Nedim İpek / Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Aleksandar Kadijevic / University of Belgrade ( Serbia)
Prof. Dr. Turan Kaçar / Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Ulvi Keser / Girne Amerikan Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan Kılıç / Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu / Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz Kurt / Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu / Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Hikmet Öksüz / Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Azmi Özcan / Bilecik Üniversitesi
Prof. Dr. Neşe Özden / Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Öztürk / Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Fahri Sakal / Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Turan / Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Nasuh Uslu / Polis Akademisi
Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal / Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Musa Yıldız / Gazi Üniversitesi 
Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik / Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. Önder Duman / Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Dilşen İnce Erdoğan / Adnan Menderes Üniversitesi 
Doç. Dr. Celal Erdönmez / Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Doç. Dr. Zafer Gölen / Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Doç. Dr. Orçun İmga / Polis Akademisi
Doç. Dr. Bayram Nazır / Gümüşhane Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Özkan / Polis Akademisi
Doç. Dr. Bayram Ali Soner / Polis Akademisi
Doç. Dr. Türkmen Töreli / Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Uğur Ünal / Devlet Arşivleri Genel Müdürü
Doç. Dr. Zübeyde G. Yağcı / Balıkesir Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Nurten Çetin / Trakya Üniversitesi

Sekreterya
 
Arş. Görev. Müberra Gündüz
Öğr. Görev. Yasin Turna
Özge Efe
e-mail: akdenizkarpaz@yahoo.com
Tel: +90 392 227 33 67 - 68
Adres: Akdeniz Karpaz Üniversitesi
Sht. M.Ruso Caddesi No:79 
K.Kaymaklı / Lefkoşa / Kuzey Kıbrıs
Lefkoşa / KKTC