Kayıt & Kabul


Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde faaliyet gösteren Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi için aşağıda belirtilen kontenjanlarda öğrenci alınması planlanmaktadır:

Yüksek Lisans Programının Adı Kontenjan Sayısı ÜDS/KPDS /YDS ALES ALES PUAN TÜRÜ
I. Öğretim II. Öğretim
Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi 10 --- 40 55 Sözel/EA
İstihbarat Araştırmaları 10 --- 40 55 Sözel/EA
Suç Araştırmaları 10 --- 40 55 Sözel/EA
Uluslararası Güvenlik 10 --- 40 55 Sözel/EA
Uluslararası Güvenlik (İngilizce) 10 --- 75 55 Sözel/EA
Ceza Adaleti 10 --- 40 55 Sözel/EA
Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi 10 --- 40 55 Sözel/EA
Adli Bilimler 10 --- 40 55 Sözel/Sayısal/EA

 

Doktora Programının Adı Kontenjan Sayısı ÜDS/KPDS /YDS ALES ALES PUAN TÜRÜ
I. Öğretim
Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi 5 55 55 Sözel/EA
Uluslararası Güvenlik 5 55 55 Sözel/EA
 1. Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır. Her aday sadece bir programa başvurabilir)
 2. Akademik referans mektubu, 1 adet, (Öğretim Üyelerinin aday hakkında vereceği tavsiye mektubu kapalı zarf içerisinde görevlilere teslim edilecektir. Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)
 3. Niyet mektubu, Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. (Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)
 4. ALES Sonuç Belgesi (2013 Güz Dönemi ve sonrası geçerlidir.) ALES’ten en az 55 puan alarak yüksek lisans programına başlayan adaylardan yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktoraya başvuranlarda ALES şartı aranmaz.
 5. ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğer dil sınavı sonuç belgesi,
 6. Yüksek Lisans adayları için Lisans, doktora adayları için Tezli Yüksek Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisi, (Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK'ten alınan denklik belgesi) (Yüksek Lisans Diploması veya transkriptinde yüksek lisansın tezli yapıldığı belirtilmelidir.)
 7. Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimine ait Not Döküm Belgesinin aslı ve fotokopisi,  (Transkript / not döküm belgesi 100’lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not sistemleri 100’lük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır.)
 8. Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve fotokopisi,
 9. Askerlik Durum Belgesi (aslı olacaktır, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),
 10. Emniyet Hizmetleri Sınıfı için; personel tanıtım kartının fotokopisi,
 11. Bir (1) adet yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya,
 12. Döner Sermaye hesabına 50 TL yatırıldığını gösterir makbuz. (Başvuru esnasında Enstitümüzde yatırılacaktır.)
 • Başvurular şahsen yapılacaktır,
 • Yukarıdaki belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru sırasında görevlilere teslim edilecektir.

 

 

1)  Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır. Her aday sadece bir programa başvurabilir)
2)  Akademik referans mektubu, 1 adet, (Öğretim Üyelerinin aday hakkında vereceği tavsiye mektubu kapalı zarf içerisinde görevlilere teslim edilecektir. Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir) 
3)  Niyet mektubu, Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. (Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)
4)  Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve fotokopisi,
5)  Adaylar, yüksek lisans programlarına başvuru yapabilmek için mezuniyet şartı aranan bölümlerin yüksek lisans programlarından mezun olmalıdır.
6)  Yüksek Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter / okul onaylı örneği, (Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK'ten alınan denklik belgesi) (Diplomada veya transkripte yüksek lisansın tezli yapıldığı belirtilmelidir.)Adaylar, Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmalıdır.
7)  Yüksek Lisans öğrenimine ait Not Döküm Belgesi, (Transkript / not döküm belgesi 100’ lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not sistemleri 100’lük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır.)
8)  ÜDS, KPDS veya YDS Sonuç Belgesi;  Adayın şifresi ile Enstitümüzde sistemden kontrol edilerek kurumumuzca onaylanır. Adaylar, ÜDS, KPDS ya da YDS’ den en az elli beş (55) puan veya diğer dil sınavlarından YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen puanı almış olmalıdır,
9)  ALES Sonuç Belgesi;  Adayın şifresi ile Enstitümüzde sistemden kontrol edilerek kurumumuzca onaylanır. Adaylar, son üç (3) yıl içinde ALES'de Sözel ve /veya Eşit Ağırlık puan türünde en az elli beş (55) puan almış olmalıdır. (2012 Sonbahar ve sonrası geçerlidir.)
10)  Emniyet Hizmetleri Sınıfı ve Adalet Bakanlığı Personeli için; personel tanıtım kartının fotokopisi,
11)  (1) adet yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya,
12)  Döner Sermaye hesabına 50 TL yatırıldığını gösterir makbuz. (Başvuru esnasında Enstitümüzde yatırılacaktır.)
Başvurular şahsen yapılacaktır, 
Aşağıdaki belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru sırasında görevlilere teslim edilecektir, 
Enstitümüzce “ASLI GİBİDİR” onayı yapılmaktadır.

Doktora  Programını Kazanan Adaylardan Kesin Kayıt İçin İstenilen Belgeler

1)  Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),
2)  Özgeçmiş ve Yeni Çekilmiş Biometrik Fotoğraf (Belgeler teslim edilmeden önce özgeçmiş Word Belgesi, fotoğraf jpeg ve png formatında olacak şekilde konu satırına Ad-Soyad yazılarak gbeogrenci@egm.gov.tr adresine gönderilecektir.)
3)  Üniversitelerde araştırma görevlisi olanların görev belgesi,

1)  Lisans diplomasına sahip olmak,
2)  2 adet akademik referans mektubu (Polis Akademisi mezunlarından referans mektubu istenmez),
3)  Niyet Mektubu,
4)  Özgeçmiş (CV),
5)  Lisans öğrenimine ait Not Döküm Belgesi (Transkript),
6)  İngilizce Yeterlilik Belgesi: Lisans öğrenimini, eğitim dili İngilizce olmayan bir programda tamamlayan adayların programa başvurabilmeleri için KPDS, ÜDS veya YDS’ den asgari 75 puan almış olmak veya diğer dil sınavlarından YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen notu almak,
7)  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar için ALES’ten en az 55 puan almış olmak ( veya GRE’den buna eşdeğer puanı almak), 
8)  Nüfus cüzdanı, pasaport veya tasdikli fotokopisi, 
9)  Döner Sermaye hesabına 50 TL yatırıldığını gösterir makbuz. (Başvuru esnasında Enstitümüzde yatırılacaktır.)

 1. Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır. Her aday sadece bir programa başvurabilir)
 2. Niyet mektubu, Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. (Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)
 3. Pasaportunun aslı ve fotokopisi,
 4. Bir (1) adet yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya
 5. Döner Sermaye hesabına 50 TL yatırıldığını gösterir makbuz. (Başvuru esnasında Enstitümüzde yatırılacaktır.)
 6. Başvurduğu programın türüne göre Lisans veya Yüksek Lisansını Türkiye dışında yapmış olan adaylar için, YÖK tarafından düzenlenmiş “tanınma belgesi”,
 7. TÖMER Türkçe Yeterlilik Sınavından en az 60 veya Polis Akademisi tarafından yapılacak sınavdan en az 70 puan almış olmak.  Ancak orta öğretim veya lisans eğitimini Türkçe eğitim veren bir kurumda yapanlar bu şarttan muaf tutulur.
 8. Yukarıdaki şartlar ve mevzuatta belirtilen süreler dâhilinde ülkeleri tarafından aday olarak bildirilen ve şahsen müracaatta bulunan ve yapılacak mülakatta başarılı olanların eğitim masrafları (iaşe, ibate, ulaşım vb.) kendilerince veya ülkelerince karşılanmak üzere ücretsiz olarak kabul edilecektir.

 

It has been planned  to admit students to the  M.A  and  PhD  Programs offered at the Institute of Security Sciences  for  the Spring Term  of  the  2016-2017 Academic Year  in the following quota:

M.A  Programs offered (Number of) Quota ÜDS/KPDS/YDS ALES ALES SCORE
Daytime Education Evening Education
Security Strategies and Management 10 - 40 55 Verbal Score/EWS
Intelligence Research  Studies 10 - 40 55 Verbal Score/EWS
Criminal Investigations 10 - 40 55 Verbal Score/EWS
International  Security 10 - 40 55 Verbal Score/EWS
International Security (in English)    10 - 40 55 Verbal Score/EWS
Criminal Justice 10 - 40 55 Verbal Score/EWS
Security and Management  of Transportation 10 - 40 55 Verbal Score/EWS
Forensics 10 - 40 55 Verbal Score/Numerical/EWS

 

PhD  Programs offered (Number of) Quota ÜDS/KPDS/YDS ALES ALES SCORE
Daytime Education
Securiy Strategies and Management 5 55 55 Verbal Score/EWS
International Security 5 55 55 Verbal Score/EWS

 

A. ADMISSION/ACCEPTANCE CRITERIA FOR  STUDENTS OF FOREIGN NATIONALITY/ ORIGIN
1.Application Form, (Applicants are required to fill in the form  at the Instıtute , and they will apply for only  one  program)  
2.Statement of Purpose, (Studies and wo ks carried out before the program and those planned  at the program,expectations , objectives and purposes  are required to be stated. The sample  templates can be provided  at the website   address of the Instıtute of  Security Science: http: //www.pa.edu.tr)
3.The original and the copy of the applicant’s passport,
4. A half-cover file and a sheet protector
5.Receipt  showing 50 TL is  deposited into Revolving Fund Account.( It must be paid at the Instıtute at the time of application)
6.According to the Program applied, “Certificate of Recognition” issued by The Higher  Education Board  for the applicants  obtaining their Bachelors Degree or Masters Degree abroad,
7.Bachelor’s Degree diploma for those applying for M.A Program , the original of  the Post-graduate  (with thesis) diploma  or certificate of graduation or its notarized copy for those applying for  PhD  Program.( The Higher Education Board’s Certificate of  Equivalence for the diplomas obtained abroad)(It  is required that  the post-graduate/ Masters  degree  be taken  with thesis and  that must be stated in the diploma or  in the transcript.)
8.The original and the copy of  the academic transcript for  the Bachelor’s Degree or Masters Degree ( The transcript is required  to be  converted into a (numeric) system  (,in which the scores are calculated out of 100)in terms of  100 Point Scale Grade.  Thea pplicants  with transcripts  in different grading systems from 100 Point Scale Grade must submit  a document showing the converted equivalence of their  grade point averages (GPA) to 100 Point Scale Grade.The Conversion Table set by the Higher Education Board will be  used  for the applicants  without a conversion document.)
9.Either  scoring at least  60 in the Turkish Language Proficiency Test  by TÖMER, or getting  at least 70 in the exam to be held by Police Academy.The candidates who have completed their secondary education and those  who have  obtained their Bachelor’s Degree at an Institution giving education in Turkish  are exempt from  this requirement.

10.Within  the  periods stated in the  above terms and  conditions, the applications of those who have been declared as candidates by their countries  and those who applied personally and those who will have succeeded in the interview  will be accepted free of charge  , the training costs (board and lodging and transportation etc…)of whom are to be covered , later, by themselves or by their countries.
Applications will be  made in person.

 • The documents (mentioned) above must be submitted to the   commissioned officer, enclosed in the half-cover file respectively ,

Documents can be approved as  “TRUE COPY OF THE ORIGINAL” by our Institute.


B.DOCUMENTS REQUIRED FOR  THE OFFICIAL  (FINAL)  REGISTRATION
1 Cv(curriculum vitae) and  a recent biometric photo  (of the applicant)( Before the submission of the documents,  the cv  as a word  document,  the photo as  jpeg formatted  must be sent to  the website address  gbeogrenci @egm.gov.tr , by  typing the applicant’s  Name and Surname in the Subject Line)
2.Certificate of  Employment for Research Assistants  at universities.

C. APPLICATION AND EXAMINATION SCHEDULE:
The dates of  the intervews will be announced on the website.The interviews  will start at 9.00.The applicants will be invited  to the interview with their order of application.
 

Application  Dates  02-13 January 2017
The Place of Application Institute of Security Sciences /ANITTEPE
Language Proficiency Exams(For Those Applying Under the Protocol 16 January 2017, at 10.00
Dates of  Interviews 17-20 January 2017
Final Registration 30 January-03 February 2017
Course Selection Process 30 January-03 February 2017
The Beginning of Spring Term 13 February 2017

Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru ve Sınav Takvimi

Başvuru Tarihleri 02-13 Ocak 2017
Başvuru Yeri Güvenlik Bilimleri Enstitüsü/ ANITTEPE
Dil Sınavları (Protokol kapsamında müracaat edenler) 16 Ocak 2017 saat 10:00
Mülakat Sınav Tarihleri 17-20 Ocak 2017
Kesin Kayıt 30 Ocak- 03 Şubat 2017
Ders Seçme İşlemleri 30 Ocak- 03 Şubat 2017
Bahar Yarıyıl Başlangıcı 13 Şubat 2017
 • İkinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı ders toplam ücreti  8.600’dir.      (4+4=8 Ders + Yüksek Lisans Semineri Dersi ve 2 dönem Yüksek Lisans Tezi derslerini kapsar)
 • İkinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans eğitimi süresi en fazla 6 dönem (3 yıl)'dır. Gerekli akademik kriterlerin yerine getirilmesi halinde 3 dönemde de mezun olunabilmektedir. 
 • İkinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans eğitimi, DERS DÖNEMİ ve TEZ DÖNEMİ olmak üzere 2 aşamadan oluşur.

Ücretle ilgili uygulama esasları:

DERS DÖNEMİ
Kredili Tek Ders Ücreti: 825 TL

UYGULAMA ESASLARI    

 • Ders döneminde müfredatta yer alan toplam 8 adet kredili ders alınır.
 • Her dönem başında, alınan ders sayısınca yukarıdaki ücret üzerinden ödeme yapılır.
 • Ders döneminde  en az 2, en fazla 4 ders alınabilir.
 • Dönem başında kaydını yenilemeyen öğrenci o dönem hiçbir öğrencilik haklarından yararlanamaz.
 • Ders tekrarlarında öğrenci ders başı ücret öder. (Dersler bittikten sonra tez dönemi)

TEZ DÖNEMİ
Tez Dönemi Ücreti:  2.000 TL
Uygulama Esasları    

 • Tez Dönemi ücreti 2 dönemlik (1 yıl) ücreti kapsar ve iki eşit taksitte dönem başlarında ödenir.
 • Tez Döneminde  Yüksek Lisans Tezi I dersi, Yüksek Lisans Tezi II dersi ve Yüksek Lisans Semineri dersi alınır.
 • Tez Dönemi ücreti kapsamında Yüksek Lisans Tezi I dersi ve Yüksek Lisans Tezi II dersi verilir. Yüksek Lisans Semineri dersi ücretsizdir.
 • Her dönem kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın 6 dönem içerisinde mezun olamayan öğrenci, 7. dönemden itibaren tez dönemi ücretine ilave olarak mezuniyete kadar her dönem güncel ders ücreti üzerinden bir ders ücreti öder.
 • Erken mezuniyet (Minimum 3 dönem) nedeniyle ücret iadesi  yapılmamaktadır.
 • İkinci Tez Döneminden önce tezini savunan ve mezuniyete hak kazanan öğrenci toplam ücretin kalan kısmını ödemek durumundadır.
   

 

 • Özgeçmiş ve Yeni Çekilmiş Biometrik Fotoğraf (Belgeler teslim edilmeden önce özgeçmiş Word Belgesi, fotoğraf jpeg formatında olacak şekilde konu satırına Ad-Soyad yazılarak gbeogrenci@egm.gov.tr adresine gönderilecektir.)
 • Üniversitelerde araştırma görevlisi olanların görev belgesi,