Kayıt & Kabul


Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Temel amacı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığının ihtiyaç duyduğu alanlarda öğretim elemanı ve uzman personel yetiştirmek üzere 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nun 26. maddesine dayanılarak, 05 Mart 2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararına istinaden, 22 Mart 2012 tarih 28241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla kurulmuş olan Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün hali hazırda mevzuat taraması, hazırlaması ve hazırlanan mevzuatın yürürlük işlemleri devam etmektedir. Mevzuatımızın yürürlük işlemlerinden sonra öğrenci alımları yapılacaktır.
Öğrenci alımları aşamasında, başvuru şartları başta olmak üzere başvuru tarihleri ve istenilen diğer vb. belgeler Polis Akademisi internet sayfasında ilan edilecektir.