POLİS AKADEMİSİ 2016-2017 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Personel Hareketliliği çerçevesinde Polis Akademisi ile ikili anlaşma yapmış olan ve aşağıda isim, ülke ve kontenjan sayıları belirtilen Yüksek Öğretim Kurumlarına 2016–2017 Akademik Yılı Bahar ve Yaz dönemleri için Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) ile Akademimiz arasında imzalanan Hibe Sözleşmesinde belirtilen Ders Verme Hareketliliği hibe miktarına (tahmini 3 kişi /  18 gün / 3120 Avro ) ve Eğitim Alma Hareketliliği hibe miktarına (tahmini 4 kişi / 24 gün / 4710 Avro) uygun sayıda öğretim elemanı ve idari personel gönderilecektir.

Ders Verme Hareketliliği en az 8 ders saati, Eğitim Alma Hareketliliği ise en az 2 iş günü olarak gerçekleştirilecektir. Bütün eğitim alma ve ders verme hareketliliği faaliyetlerinin en geç 31 Mayıs 2018 tarihi itibariyle tamamlanması gerekmektedir. Seçim Jürisi tarafından yapılacak seçim sonucunda gönderilecek öğretim elemanları ve personele yurtdışında geçirdikleri ders verme ve eğitim alma amaçlı süre için Program bütçesinden günlük maddi destek verilecektir. Seyahat giderleri için verilecek hibe gidilecek şehrin uzaklığına bağlı olarak Avrupa Komisyonun belirlediği miktarları aşamaz. İsteyen öğretim elemanları ve personel hibesiz olarak faaliyetlerden yararlanabilecektir. Aşağıda belirtilen kontenjanlar bütçe imkanlarının yetersiz kalması veya gidilecek kurumdan davetiye alınamaması durumunda kullanılamayabilir.

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU / ÜLKE / ERASMUS KODU KONTENJAN VERİLECEK GÜNLÜK HİBE MİKTARI (€)

SEYAHAT

HİBESİ

(€)

İRTİBAT İSMİ VE BİLGİLERİ
Ders Verme Eğitim Alma
BRANDENBURG POLİS AKADEMİSİ / ALMANYA / D BERLIN 27 2 2 108 360 Ulrike Mauersberger ulrike.mauersberger@fhpolbb.de
AŞAĞI SAKSONYA POLİS AKADEMİSİ / ALMANYA / D NIENBURG01 3 2 108 360 Rainer Dulias rainer.dulias@polizei.niedersachsen.de
MARIBOR ÜNİVERSİTESİ / SLOVENYA /          Sl MARIBOR 01 3 2 90 275 Erasmus Ofisi      international.office@fvv.uni-mb.si
POLİS AKADEMİSİ / ÇEK CUMHURİYETİ /   CZ PRAHA06 3 2 126 275 Eva Hankova hankova@polac.cz
SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ/ ÇEK CUMHURİYETİ / CZ BRNO10 3 2 126 275 Veronika Chlupová veronika.chlupova@unob.cz
KAMU GÜVENLİĞİ / MACARİSTAN /    HU BUDAPES 54 3 2 126 275 Réka Tózsa        international.exchange@uni-nke.hu
INSTITUTO SUPERIOR DA MAIA / PORTEKİZ / PMAIA01 3 2 108 530 Liliana Marques                      erasmus@ismai.pt
SZCZYTNO POLİS YÜKSEKOKULU / POLONYA / PL SZCZYTN02 2 * 126 275 Anna Cwiklinska a.cwiklinska@wspol.edu.pl
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ / POLONYA /PL WARSZAW68 3 * 126 275 Andrzej Sobon                  a.sobon@aon.edu.pl
KAMU HİZMETLERİ AKADEMİSİ / ESTONYA / EE TALINN10 4 3 90 360 Katrin Pihl             Katrin.Pihl@sisekaitse.ee
BRASOV TRANSİLVANYA ÜNİVERSİTESİ / ROMANYA /RO BRASOV01 3 2 126 275 Erasmus Ofisi            erasmus@unitbv.ro
LAUREA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/ FİNLANDİYA/ SF VANTAA06 2 * 126 360

Mari Pohjola

mari.pohjola@laure.fi
ROMA TRE ÜNİVERSİTESİ / İTALYA   I ROMA16 1 * 126 275 Luca Marcozzi         luca.marcozzi@uniroma3.it
KÜTÜPHANE ÇALIŞMALARI VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ÜNİVERSİTESİ / BULGARİSTAN / BG SOFIA24 3 3 126 275 Irena Peteva                         ipeteva@mail.bg

*(Opsiyonel/Görüşmeye Bağlı)

ARANAN ŞARTLAR

Ders Verme Hareketliliği için, Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü ve Güvenlik Bilimleri Enstitüsü öğretim elemanları, Eğitim Alma Hareketliliği için Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü ve Güvenlik Bilimleri Enstitüsü öğretim elemanları ve Akademi Merkez Teşkilatı personeli başvurabilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Söz konusu programdan faydalanmak isteyen Polis Akademisi Başkanlığının yukarıda belirtilen birimlerinde görev yapan tüm öğretim elemanları ve personel kendi birimleri vasıtasıyla Dışilişkiler ve Uluslararası Eğitim Şube Müdürlüğüne veya doğrudan Erasmus Kurum Koordinatörüne dilekçe ile müracaat edeceklerdir. Başvuru sırasında KPDS/ÜDS/YDS gibi gerekli dil sınav belgelerinin bir kopyasının da dilekçeye eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca, başvuru sahipleri tarafından gidilmek istenen Yüksek Öğrenim Kurumu için doldurulmuş Staff Mobility For Teaching Mobility Agreement (Ders verme başvuruları için) veya Staff Mobility For Training Mobility Agreement (Eğitim alma başvuruları için) hazırlanıp Erasmus bürosuna veya Kurum Koordinatörüne başvuru sırasında teslim edilecektir. Söz konusu belgeler www.pa.edu.tr internet adresindeki Erasmus başvuru ilanında yayınlanmaktadır. Başvurularda, gidilmesi istenilen 3 yükseköğretim kurumu tercih edilecektir. Adaylar gidecekleri ülke makamları ile Değerlendirme Kurulunun Kararının tebliğinden sonra irtibata geçecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurular, değerlendirme tarihinde yürürlükte olan Erasmus Programı Uygulama Yönergesi hükümlerine göre Seçim Jürisi tarafından verilecek puan temel alınarak değerlendirilecektir. Seçim Jürisi, Erasmus Hareketlilik Faaliyetlerinden daha önceden faydalanmamış öğretim elemanı ve personele öncelik tanıyabilir. Seçim Jürisinin belirlediği asil ve yedek aday listesi Başkanlık makamına onay için gönderilecektir. Başkanlık makamı tarafından iş yükü veya personel ihtiyacı sebebiyle Erasmus Hareketliliğinden faydalanması uygun görülmeyen adayların yerine sırasıyla yedek adaylar gönderilecektir. Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilmektedir. Faaliyetten hibesiz olarak yararlanmak isteyen personelde aynı şartlarda müracaat edecektir.

 

İLAN TARİHLERİ                 : 25 Ocak 2017–16 Şubat 2017

BAŞVURU TARİHLERİ        : 25 Ocak 2017 – 16 Şubat 2017

 

Ayrıntılı bilgi için:

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Uğur EKİNCİ, Erasmus Kurum Koordinatörü                          E-posta:erasmus@egm.gov.tr                   Telefon:28698 veya 28701

GEREKLİ BELGELER