26 Mart 2017 Tarihinde Yapılan 2015 ve 2016 Yılı Mahkeme Kararları Gereği Rütbe Terfi Sözlü Sınav Sonuçları

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak 2015 ve 2016 Yılı Mahkeme Kararı Gereği Rütbe Terfi Sözlü Sınavı 26.03.2017 tarihinde tamamlanmıştır.

2015 ve 2016 Yılı Mahkeme Kararı Gereği yapılan Rütbe Terfi Sözlü Sınavı 06/04/2017 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı www.pa.edu.tr internet adresinden açıklanmıştır.

Sözlü sınav sonuçlarına maddi hata bulunduğu iddiasıyla neticelerin açıklanmasından itibaren en geç 24 saat içinde, sonuçların açıklandığı Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinde oluşturulan dijital form ve bu formun çıktısı imzalanarak, doğrudan veya birimi kanalıyla Polis Akademisi Başkanlığına itirazda bulunulacak ve süresi içerisinde ulaşmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Bu nedenle Maddi Hata Dilekçelerinin EBYS üzerinden PAEM Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Sözlü Sınavda BAŞARILI olanlar 17-22 Nisan 2017 tarihinde Yöneticilikte Hizmet İçi Eğitimine alınacaklardır.

 

RÜTBE TERFİ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ