Akademi'de Hayat


Akademide Hayat / Uluslararası İlişkiler

Yurtdışı Ziyaretler


Güvenlik işbirliği faaliyetleri kapsamında hâlihazırda devam eden polis eğitimi alanında işbirliğini geliştirmek, Akademimizde öğrencisi bulunan ülke makamlarıyla görüşmelerde bulunmak, karşılıklı ve eşitlik esasına göre akademik gelişimi desteklemek, kültürel etkileşimi sağlamak ve iletişim kanalları güçlendirmek amacıyla Akademimiz tarafından yurtdışına, yurtdışından da Akademimize ziyaretler gerçekleştirilmektedir.

2005–2011 yılları arasında Akademimiz tarafından yurtdışında görevlendirilen personel ve öğrenci sayısını gösterir tablo aşağıya çıkartılmıştır.

ABD 3 Hollanda 6 Malezya 1
Almanya 32 İngiltere 43 Mısır 4
Arnavutluk 7 İspanya 10 Moğolistan 4
Avusturya 4 İsveç 1 Norveç 2
Azerbaycan 5 İsviçre 1 Polonya 10
BAE 4 İtalya 5 Portekiz 2
Belçika  5 Karadağ 1 Romanya 5
Bosna Hersek 2 Kazakistan 4 Rusya 4
Bulgaristan 2 Kırgızistan 10 Sırbistan 2
Çek Cumhuriyeti 8 Kore 8 Slovakya 8
Çin 8 Kosova 1 Slovenya 7
Estonya 2 Letonya 1 Sudan 6
Etiyopya 4 Litvanya 14 Suudi Arabistan 4
Fransa 10 Macaristan 36 Tacikistan 2
Hırvatistan 1 Makedonya 6 Türkmenistan 7
        Ukrayna 6


Akademimiz tarafından 46 ülkeye toplamda 314 görevlendirme yapılmıştır.

2005–2011 yılları arasında yabancı heyet ve kuruluşlar tarafından Akademimize gerçekleştirilen ziyaretleri gösterir tablo aşağıya çıkartılmıştır.

AB Komisyonu 1 Güney Kore 3 Makedonya 6
ABD 8 Gürcistan 1 Malezya 3
Afganistan 4 Hırvatistan 1 Mısır 1
AGİT 2 Hollanda 4 Moğolistan 1
Almanya 8 IGAD 1 Moldova 1
Arnavutluk 3 İnterpol 1 Nijerya 1
ATAP 1 Irak 4 Pakistan 5
Azerbaycan 5 İngiltere 5 Polonya 2
Bahreyn 1 İran 1 Romanya 2
Belarus 3 İspanya 1 Rusya 2
Belçika 1 Kanada 1 Sudan 13
BAE 1 Karadağ 2 Suriye 3
Bosna-Hersek 4 Katar 1 Suudi Arabistan 2
Bulgaristan 1 Kazakistan 1 Tacikistan 1
CEPOL 4 Kırgızistan 7 Türkmenistan 2
Çek Cumhuriyeti 3 KKTC1 1 Uganda 1
Çin Halk Cumhuriyeti 5 Kosova 3 Ukrayna 3
Etiyopya 2 Litvanya 1 Ürdün 6
Filistin 4 Macaristan 2 Vietnam 1

 

58 yabancı heyet ve kuruluş tarafından Akademimize toplam 161 ziyaret gerçekleştirilmiştir.