Akademi'de Hayat


Akademide Hayat / Misafir Öğrenciler

Tanıtım


YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMLERİ

Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülte eğitim ve öğretimine tabi tutulmaları için Dekanlıkça Türkçe dil yeterlilik sınavı yaptırılmaktadır.

Bu sınavda yeterli görülen öğrenciler doğrudan lisans eğitimine başlatılır. Yeterli notu alamayan öğrenciler ise bir yıllık fakültede hazırlık sınıfına kaydedilirler.

Bu kapsamda Türkçe Hazırlık Eğitimini başarıyla tamamlayanlara “Türkçe Hazırlık Eğitim Belgesi” verilmektedir. Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilere yaz döneminde ilave eğitimler yaptırılır. Bu eğitim sonunda da başarısız olan öğrencilerin fakülteden kayıtları silinir.

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN FAKÜLTEYE ALINMALARI

Yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı her ülke için en fazla beş öğrenci ile sınırlıdır.

Ancak İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanlığının görüşünü alarak bu sayıyı bir katı kadar arttırmaya yetkilidir.

Fakültemizde faaliyette olan Uluslararası Güvenlik Bilimleri Bölümü için ayrıca ülkelere +2 kontenjan ayrılmaktadır. Bu bölümde okuyacak öğrenciler için İngilizce dili konusunda özel şartlar aranmaktadır.