Akademi'de Hayat


Akademide Hayat / Uluslararası İlişkiler / Uluslararası Kuruluşlar

ASEANAPOL


GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ ULUSAL POLİS GÜÇLERİ BİRLİĞİ (ASEANAPOL)

Polislikte profesyonelliği sağlamak, bölgesel işbirliği faaliyetlerini güçlendirmek ve üye ülkeleri arasındaki mevcut bağları geliştirmeyi hedefleyen Güneydoğu Asya Ülkeleri Ulusal Polis Güçleri Birliği (ASEANAPOL) 21-23 Ekim 1981 yılında Filipinler’de kurulmuştur. Birliğin merkezi olan Malezya tarafından sekretarya faaliyetleri yürütülmekte olup 10 Asya ülkesi üyesi bulunan ASEANAPOL, polislik ve eğitim alanında faaliyet göstermektedir.

ASEANAPOL, Başkanlık ve Sekretarya faaliyetleri Başkanlığımız tarafından yürütülmekte olan Uluslararası Polis Akademileri Birliği (INTERPA) konferanslarına aktif katılım sağlamakta olup INTERPA üye kurumlarına yönelik olarak uluslararası eğitim faaliyetleri de düzenlemektedir.

İnternet adresi: http://www.aseanapol.org