Akademi'de Hayat


Akademide Hayat / Uluslararası İlişkiler / Uluslararası Kuruluşlar

IACP


Merkezi A.B.D.’de bulunan ve 1893 yılındaki kuruluşundan bu yana, tüm dünya genelinde 100’ün üzerinde üye ülkeden 19.000 civarındaki üyesiyle, polisler arasındaki işbirliğini, dostluğu ve profesyonel bilgi mübadelesini geliştirmek üzere faaliyet gösteren bir kuruluş olan Uluslararası Polis Şefleri Birliği (IACP), dünya genelinde polis teşkilatlarının temsilcileri için çalıştaylar ile resmi ve gayrı resmi toplantılar organize etmektedir.

Birliğin amaçları; 

  • Polis hizmetlerini geliştirmek,
  • Polis teşkilatının idari, teknik ve operasyonel yönden gelişimine katkıda bulunmak,
  • Uluslararası polis işbirliğini ve polisiye konulardaki bilgi ve tecrübe paylaşımını desteklemek,
  • Polis yöneticilerinin yüksek mesleki standartlara bağlılığını teşvik etmek,
  • Polis yöneticilerinin eğitim ve öğretimlerinin kalitesini yükseltmektir. 

İnternet adresi: www.theiacp.org