Akademi'de Hayat


Akademide Hayat / Uluslararası İlişkiler / Uluslararası Kuruluşlar

IPA


ULUSLARARASI POLİS BİRLİĞİ, IPA
Uluslararası Polis Birliği (IPA), 62 ülkeden yaklaşık 350.000 polis teşkilatı mensubunun üye olduğu Dünyanın en büyük meslek birliğidir. 01 Ocak 1950 yılında İngiltere/Nottingham’da “Dostlukla Hizmet” sloganıyla kurulan ve din, dil, ırk renk, cinsiyet ve rütbe ayrımı gözetmeyen bağımsız bir polis meslek birliğidir.

IPA Türkiye Başkanlığı, aşağıdaki genel hedefler doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir:  

Çeşitli programlar uygulayarak Türk Emniyet Teşkilatı mensupları ile diğer ülke emniyet mensuplarının kaynaşmasını sağlamak,
Kanunlara uyulmasını, kamu düzen ve güvenliğinin sağlanmasını geliştirmek,
Ülkeler arasında sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda faaliyetlerde bulunmak ve geliştirmek,
Ülkeler arasında karşılıklı teknolojik gelişmelerden yararlanarak, üyelerinin mesleki bilgi ve görgülerinin artırılmasına yardımcı olmak,
Birliğe üye olan polislerin halkla ilişkilerin iyileştirilmesine yardımcı olmak,
Karşılıklı olarak meslek mensuplarını uluslararası düzeyde bir araya getirmek suretiyle hoşgörü ve anlayış duygusunu güçlendirmek,
IPA’nın yayınlarını birliğin üyelerine ulaştırarak bilgilendirmek, diğer ulusal IPA birliklerin yayınlarının karşılıklı değişimlerini teşvik etmek,
Merkez Yürütme Kurulunca ulusal bir dergi çıkartmak suretiyle mesleki bilgilerin ve faaliyet raporlarının yayınlanmasını sağlamak,
Dünyanın dört bir köşesinde bulunan polis mensupları arasında dostane ilişkiler kurmak suretiyle, sınırların ötesinde kurulacak bir işbirliğini kolaylaştırmaya yardımcı olmak ve polis mesleğinin sorunlarının karşılıklı olarak tespit edilip çözümlenmesine katkıda bulunmak.

İnternet adresi: www.ipa.org.tr