Akademi'de Hayat


Akademide Hayat / Uluslararası İlişkiler / Uluslararası Kuruluşlar

SECI


GÜNEYDOĞU AVRUPA İŞBİRLİĞİ GİRİŞİMİ, SECI
Mayıs 1999’da “Sınır Aşan Suçları Önleme ve Mücadele Etmeye İlişkin İşbirliği Anlaşması” ve bu anlaşmaya ilave edilen “ Sınır Aşan Suçlarla Mücadeleye İlişkin Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi –SECI- Bölgesel Merkezi (SECI Merkezi) Teşkilat ve İşleyiş Şartı” 10 bölge ülkesi tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Organize suçlarla ve sınır aşan suçlarla mücadele projesi Bükreş’te kurulmuş olan SECI Sınır Aşan Suçlarla Mücadele Bölge Merkezinde yürütülmektedir.

İnternet adresi: www.secicenter.org