Akademi'de Hayat


Akademide Hayat / Uluslararası İlişkiler / Uluslararası Kuruluşlar

OSCE-AGİT


AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI, OSCE-AGİT
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı, 31 Temmuz-01 Ağustos 1975’te Helsinki’de düzenlenen doruk toplantısında bir araya gelen 35 Ülkenin devlet başkanları Nihai Senet olarak bilinen belgeyi imzalamak suretiyle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı adı verilen uluslararası örgütü oluşturdular. 


İnternet adresi: www.osce.org