Akademi'de Hayat


Akademide Hayat / Uluslararası İlişkiler / Uluslararası Kuruluşlar

INTERPOL


ULUSLARARASI KRİMİNAL POLİS TEŞKİLATI, INTERPOL-ICPO
Amacı uluslararası seviyede suçların önlenmesi, bastırılması, sanıkların izlenmesi, ilişki kurduğu kişilerle irtibatlarının tespit edilmesi, yakalanması, tutuklanması ve iade edilinceye kadar varan işlemlerin yapılması, uluslararası alanda gerçekleştirilen işbirliğinin bütünleştirilmesi olan, kısaca İnterpol sözcüğü ile ifade edilen teşkilatın açık adı "Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı"dır.

20.Yüzyılın başlarında uluslararası suç ve suçlu faaliyetlerindeki ülkeden ülkeye sınır tanımayan hızlı gelişmeler bu alandaki mücadelenin milletler seviyesinde yürütülmesini gerekli kılmıştır. Bu amaçla çeşitli ülke polis yetkilileri ilki 1905 yılında olmak üzere muhtelif tarihlerde bir araya gelmişlerdir. Nihayet 1923 yılında Viyana’da toplanan Uluslararası Kriminal Polis Kongresi’de, bugün üye ülke sayısı 178’e ulaşan ve halen merkezi Fransa’nın Lyon şehrinde bulunan "Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı-İnterpol"ün temelleri atılmıştır. 

İnterpol Teşkilatı, üye sayısı ve çalışma alanı bakımından Birleşmiş Milletler’den sonra dünyadaki en büyük uluslararası kuruluşlardan biri olup, her yıl yeni katılımlarla bu sayı artmaktadır. Teşkilatın resmi yazışma dilleri İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Arapça’dır. 

Ülkemizde bu birim, uluslararası adıyla İnterpol Türk Milli Merkez Bürosu, ülkemizdeki adıyla İnterpol-Europol-Sirene Dairesi Başkanlığı’dır. 

İnternet adresi: www.interpol.int