Web > Kayıt & Kabul > Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMI

2014-2015 eğitim- öğretim yılı güz dönemi yüksek lisans ve doktora programına başvuracak adaylarda aranacak şartlar, başvuru için gerekli belgeler, kesin kayıt için istenen belgeler, başvuru tarihleri, mülakat sınav tarihleri, ve kesin kayıt tarihleri konularının aşağıdaki şekilde uygulanması,
Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde faaliyet gösteren Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına gündüz ve akşam programları için aşağıda belirtilen kontenjanda öğrenci alınması planlanmıştır: 

Sıra No

Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programının Adı

Programların Kontenjan Sayısı

I. Öğretim

II. Öğretim

1

Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi

Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi

10

10

2

Suç Araştırmaları

Suç Araştırmaları

10

10

3

Uluslararası Güvenlik

Uluslararası Güvenlik

10

10

4

Uluslararası Güvenlik

Uluslararası Güvenlik (İngilizce)

10

10

5

Ceza Adaleti

Ceza Adaleti

10

10

6

Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi

Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi

10

10Sıra No

Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programının Adı

Programların Kontenjan Sayısı

I. Öğretim

1

Adli Bilimler

Adli Bilimler

10Sıra No

Anabilim Dalı

Doktora Programının Adı

Programların Kontenjan Sayısı

I. Öğretim

1

Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi

Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi

5

2

Uluslararası Güvenlik

Uluslararası Güvenlik

5


BAŞVURU KOŞULLARI ve SINAV TAKVİMİ
A- YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGE VE ŞARTLAR;
1) Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır. Her aday sadece bir programa başvurabilir)
2) Akademik referans mektubu, 1 adet, (Öğretim Üyelerinin aday hakkında vereceği tavsiye mektubu kapalı zarf içerisinde görevlilere teslim edilecektir. Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir) 
*Polis Akademisi mezunlarından referans mektubu istenmez.
3) Niyet mektubu, Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. (Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)
4)Adaylar;
a) Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi
b) İktisadi ve İdari bilimler Fakültelerinin; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Maliye, İktisat (Ekonomi),  İşletme Bölümleri,
c) Fen Edebiyat Fakültelerinin; Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji, Felsefe, Tarih, Bölümleri,
d) Hukuk Fakülteleri,
e) İletişim Fakültesi Bölümleri, 
f) Harp Okullları, 
g) Yurtdışındaki fakültelerden yukarıdakilerden denkliği veya eşdeğerliği kabul edilmiş bölümlerden mezun olmalıdır.

Adli Bilimler Anabilim Dalıyla ilgili herhangi bir mezuniyet şartı yoktur.

5) ALES Sonuç Belgesi; Adayın şifresi ile Enstitümüzde sistemden kontrol edilerek kurumumuzca onaylanır. Adaylar, son üç (3) yılın Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) Sözel ve /veya Eşit Ağırlık puan türünde en az elli beş (55)  puan almış olmalıdır. (2011 Sonbahar Dönemi ve sonrası geçerlidir.)
6) ÜDS, KPDS veya YDS Sonuç Belgesi;  Adayın şifresi ile Enstitümüzde sistemden kontrol edilerek kurumumuzca onaylanır.  Adaylar, ÜDS, KPDS ya da YDS’ den en az kırk (40) puan veya diğer dil sınavlarından YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen puanı almış olmalıdır. 
7) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter / okul onaylı örneği, (Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK'ten alınan denklik belgesi, yabancı uyruklu adaylar YÖK’ten “lisans tanınma belgesi” alacaklardır.)
8) Lisans öğrenimine ait Not Döküm Belgesinin aslı (Transkript / not döküm belgesi -100’ lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not sistemleri 100’lük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır.) 
9) Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve fotokopisi,
10) Emniyet Hizmetleri Sınıfı ve Adalet Bakanlığı Personeli için; personel tanıtım kartının fotokopisi, 
11) Bir (1) adet yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya
12) Döner Sermaye hesabına 50 TL yatırıldığını gösterir makbuz.
(Başvuru esnasında Enstitümüzde yatırılacaktır.)
Başvurular şahsen yapılacaktır, 
Aşağıdaki belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru sırasında görevlilere teslim edilecektir, 
Enstitümüzce “ASLI GİBİDİR” onayı yapılmaktadır.
Adaylar öğrenci alım mülakat komisyonu tarafından gerekli görülmesi halinde Bilimsel Hazırlık programına tabi tutulacaktır. Dolayısıyla bu öğrenciler ilgili Anabilim Dalına şartlı olarak kabul edilmiş sayılırlar.

Yüksek Lisans Programını Kazanan Adaylardan Kesin Kayıt İçin İstenilen Belgeler;

1) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),
2) Özgeçmiş ve Yeni Çekilmiş Biometrik Fotoğraf (Belgeler teslim edilmeden önce özgeçmiş Word Belgesi, fotoğraf jpeg ve png formatında olacak şekilde konu satırına Ad-Soyad yazılarak gbeogrenci@pa.edu.tr adresine gönderilecektir.)
3) Üniversitelerde araştırma görevlisi olanların görev belgesi,
B-DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGE VE ŞARTLAR;
1) Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır. Her aday sadece bir programa başvurabilir)
2) Akademik referans mektubu, 1 adet, (Öğretim Üyelerinin aday hakkında vereceği tavsiye mektubu kapalı zarf içerisinde görevlilere teslim edilecektir. Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir) 
*Polis Akademisi mezunlarından referans mektubu istenmez.
3) Niyet mektubu, Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. (Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)
4) Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve fotokopisi,
5) Adaylar, yüksek lisans programlarına başvuru yapabilmek için mezuniyet şartı aranan bölümlerin yüksek lisans programlarından mezun olmalıdır.
6) Yüksek Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter / okul onaylı örneği, (Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK'ten alınan denklik belgesi) (Diplomada veya transkripte yüksek lisansın tezli yapıldığı belirtilmelidir.) Adaylar, Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmalıdır. (Yabancı uyruklu adaylar YÖK’ten “yüksek lisans tanınma belgesi” alacaklardır.)
7) Yüksek Lisans öğrenimine ait Not Döküm Belgesinin aslı (Transkript / not döküm belgesi -100’ lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not sistemleri 100’lük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır.)
8) ÜDS, KPDS veya YDS Sonuç Belgesi;  Adayın şifresi ile Enstitümüzde sistemden kontrol edilerek kurumumuzca onaylanır. Adaylar, ÜDS, KPDS ya da YDS’ den en az elli beş (55) puan veya diğer dil sınavlarından YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen puanı almış olmalıdır, 
9) ALES Sonuç Belgesi;  Adayın şifresi ile Enstitümüzde sistemden kontrol edilerek kurumumuzca onaylanır. Adaylar, son üç (3) yıl içinde ALES'de Sözel ve /veya Eşit Ağırlık puan türünde en az elli beş (55) puan almış olmalıdır. (2011 Sonbahar ve sonrası geçerlidir.)
10) Emniyet Hizmetleri Sınıfı ve Adalet Bakanlığı Personeli için; personel tanıtım kartının fotokopisi,
11) (1) adet yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya,
12) Döner Sermaye hesabına 50 TL yatırıldığını gösterir makbuz
. (Başvuru esnasında Enstitümüzde yatırılacaktır.)
Başvurular şahsen yapılacaktır, 
Aşağıdaki belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru sırasında görevlilere teslim edilecektir, 
Enstitümüzce “ASLI GİBİDİR” onayı yapılmaktadır.

Doktora  Programını Kazanan Adaylardan Kesin Kayıt İçin İstenilen Belgeler

1) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),
2) Özgeçmiş ve Yeni Çekilmiş Biometrik Fotoğraf (Belgeler teslim edilmeden önce özgeçmiş Word Belgesi, fotoğraf jpeg ve png formatında olacak şekilde konu satırına Ad-Soyad yazılarak gbeogrenci@pa.edu.tr adresine gönderilecektir.)
3) Üniversitelerde araştırma görevlisi olanların görev belgesi,
C-YABANCI DİL İLE EĞİTİM YAPILAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER
1) Lisans diplomasına sahip olmak,
2) Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde başvuru esnasında doldurulacaktır.)
3) 2 adet akademik referans mektubu (Polis Akademisi mezunlarından referans mektubu istenmez),
4) Niyet Mektubu,
5) Özgeçmiş (CV),
6) Lisans öğrenimine ait Not Döküm Belgesinin aslı
(Transkript / not döküm belgesi -100’ lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not sistemleri 100’lük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır.) 
7) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter / okul onaylı örneği, (Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK'ten alınan denklik belgesi, yabancı uyruklu adaylar YÖK’ten “lisans tanınma belgesi” alacaklardır.)
8) İngilizce Yeterlilik Belgesi: Lisans öğrenimini, eğitim dili İngilizce olmayan bir programda tamamlayan adayların programa başvurabilmeleri için KPDS, ÜDS veya YDS’ den asgari 75 puan almış olmak veya diğer dil sınavlarından YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen notu almak,
13) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar için ALES Sonuç Belgesi;  Adayın şifresi ile Enstitümüzde sistemden kontrol edilerek kurumumuzca onaylanır. Adaylar, son üç (3) yıl içinde ALES'de Sözel ve /veya Eşit Ağırlık puan türünde en az elli beş (55) puan almış olmalıdır. (2011 Sonbahar ve sonrası geçerlidir.) (veya GRE’den eşdeğer puanı almak) 
9) Nüfus cüzdanı ve fotokopisi, yabancı uyruklular için pasaport ve fotokopisi,
10) Döner Sermaye hesabına 50 TL yatırıldığını gösterir makbuz.
(Başvuru esnasında Enstitümüzde yatırılacaktır.)
11) 1 adet yarım kapaklı dosya ve şeffaf dosya
D-YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL ESASLARI
Yabancı Uyruklu Adayların Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Şartları ve İstenilen Belgeler

1) Lisans diplomasına sahip olmak,
2) Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış olan adaylar için; 
a) YÖK tarafından düzenlenmiş “lisans tanınma belgesi” almak,
b) TÖMER Türkçe Yeterlilik Sınavından en az 60 veya Polis Akademisi tarafından yapılacak sınavdan en az 70 puan almış olmak.  
c) İkili protokol ve işbirliği anlaşmaları kapsamında Yüksek Lisans eğitimi için gelen yabancı uyruklu öğrencilere en çok 1 yıl TÖMER’den aranan dil şartını tamamlama süresi verilebilir.
Orta öğretim veya lisans eğitimini Türkçe eğitim veren bir kurumda yapanlar, TÖMER Türkçe Yeterlilik Sınavı veya Polis Akademisi tarafından yapılacak sınavdan muaf tutulur.
3) Adaylar, “Yüksek Lisans Programlarına Başvurabilmek İçin İstenen Belge Ve Şartlar” başlığı altındaki 1-2-3-7-8-11 ve 12 numaralı maddelerde istenilen belgeleri müracaat için getireceklerdir.
4) Pasaport fotokopisinin ve pasaportun yeminli tercümesinin onaylı sureti

Yüksek Lisans Programını Kazanan Yabancı Uyruklu Adaylardan Kesin Kayıt İçin İstenilen Belgeler;

1) Özgeçmiş ve Yeni Çekilmiş Biometrik Fotoğraf (Belgeler teslim edilmeden önce özgeçmiş Word Belgesi, fotoğraf jpeg ve png formatında olacak şekilde konu satırına Ad-Soyad yazılarak gbeogrenci@pa.edu.tr adresine gönderilecektir.)
2) Öğrenim vizeli pasaport fotokopisinin onaylı sureti

Yabancı Uyruklu Adayların Doktora Programlarına Başvuru Şartları ve İstenilen Belgeler

1) Tezli Yüksek lisans diplomasına sahip olmak,
2) Yüksek lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış adaylar için;
a) YÖK tarafından düzenlenmiş “yüksek lisans tanınma belgesi” almak,
b) TÖMER Türkçe Yeterlilik Sınavından en az 60 veya Polis Akademisi tarafından yapılacak sınavdan en az 70 puan almış olmak. 
c) İkili protokol ve işbirliği anlaşmaları kapsamında doktora eğitimi için gelen yabancı uyruklu öğrencilere en çok 1 yıl TÖMER’den aranan dil şartını tamamlama süresi verilebilir. Orta öğretim, lisans veya yüksek lisans eğitimini Türkçe eğitim veren bir kurumda yapanlar, TÖMER Türkçe Yeterlilik Sınavı veya Polis Akademisi tarafından yapılacak sınavdan muaf tutulur.
3) Adaylar, “Doktora Programına Başvurabilmek İçin İstenen Belge Ve Şartlar” başlığı altındaki 1-2-3-6-7-11 ve 12 numaralı maddelerde istenilen belgeleri müracaat için getireceklerdir.
4) Pasaport fotokopisinin ve pasaportun yeminli tercümesinin onaylı sureti.

Doktora Programını Kazanan Yabancı Uyruklu Adaylardan Kesin Kayıt İçin İstenilen Belgeler;

1) Özgeçmiş ve Yeni Çekilmiş Biometrik Fotoğraf (Belgeler teslim edilmeden önce özgeçmiş Word Belgesi, fotoğraf jpeg ve png formatında olacak şekilde konu satırına Ad-Soyad yazılarak gbeogrenci@pa.edu.tr adresine gönderilecektir.)
2) Öğrenim vizeli pasaport fotokopisinin onaylı sureti
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ:
Sınava ilişkin Hususlar:
Başvurulan programların mülakat sınav günleri daha sonra ilan edilecektir. Mülakat sınavları saat 09:00 da başlar. Adaylar müracaat sırası ile mülakata alınır.

Başvuru Tarihleri

04-15 Ağustos 2014

Başvuru Yeri

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü/ ANITTEPE

Dil Sınavları (Protokol kapsamında müracaat edenler)

18 Ağustos 2014 Saat: 09:00

Mülakat Sınav Tarihleri

25-29 Ağustos 2014

Kesin Kayıt

08-12 Eylül 2014

Ders Seçimleri

15-19 Eylül 2014

Kayıt Yenileme

15-26 Eylül 2014

Güz Yarıyıl Başlangıcı

29 Eylül 2014


Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı / ANKARA | Telefon: 0 (312) 499 70 02 | Kullanım Koşulları | Gizlilik Şartları | Sıkça Sorulan Sorular |