Web > Kayıt & Kabul > Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren yüksek lisans ve doktora programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz döneminde öğrenci alınacaktır. Bahse konu müracaatlar 04-15 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

2014-2015 eğitim- öğretim yılı güz dönemi yüksek lisans ve doktora programına başvuracak adaylarda aranacak şartlar, başvuru için gerekli belgeler, kesin kayıt için istenen belgeler, başvuru tarihleri, mülakat sınav tarihleri, ve kesin kayıt tarihleri konularının aşağıdaki şekilde uygulanması,
Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde faaliyet gösteren Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına gündüz ve akşam programları için aşağıda belirtilen kontenjanda T.C. uyruklu öğrenci alınması planlanmıştır: 

Sıra No

Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programının Adı

Programların Kontenjan Sayısı

I. Öğretim

II. Öğretim

1

Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi

Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi

10

10

2

Suç Araştırmaları

Suç Araştırmaları

10

10

3

Uluslararası Güvenlik

Uluslararası Güvenlik

10

10

4

Uluslararası Güvenlik

Uluslararası Güvenlik (İngilizce)

10

10

5

Ceza Adaleti

Ceza Adaleti

10

10

6

Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi

Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi

10

10Sıra No

Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programının Adı

Programların Kontenjan Sayısı

I. Öğretim

1

Adli Bilimler

Adli Bilimler

10Sıra No

Anabilim Dalı

Doktora Programının Adı

Programların Kontenjan Sayısı

I. Öğretim

1

Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi

Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi

5

2

Uluslararası Güvenlik

Uluslararası Güvenlik

5BAŞVURU KOŞULLARI

A- YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGE VE ŞARTLAR;

1) Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır. Her aday sadece bir programa başvurabilir)
2) Akademik referans mektubu, 1 adet, (Öğretim Üyelerinin aday hakkında vereceği tavsiye mektubu kapalı zarf içerisinde görevlilere teslim edilecektir. Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir) 
*Polis Akademisi mezunlarından referans mektubu istenmez.
3) Niyet mektubu, Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. (Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)
4) Adaylar;
a) Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi
b) İktisadi ve İdari bilimler Fakültelerinin; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Maliye, İktisat (Ekonomi),  İşletme Bölümleri,
c) Fen Edebiyat Fakültelerinin; Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji, Felsefe, Tarih, Bölümleri,
d) Hukuk Fakülteleri,
e) İletişim Fakültesi Bölümleri, 
f) Harp Okullları, 
g) Yurtdışındaki fakültelerden yukarıdakilerden denkliği veya eşdeğerliği kabul edilmiş bölümlerden mezun olmalıdır.
5) ALES Sonuç Belgesi; Adayın şifresi ile Enstitümüzde sistemden kontrol edilerek kurumumuzca onaylanır. Adaylar, son üç (3) yılın Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) Sözel ve /veya Eşit Ağırlık puan türünde en az elli beş (55)  puan almış olmalıdır. (2011 Sonbahar Dönemi ve sonrası geçerlidir.)
6) ÜDS, KPDS veya YDS Sonuç Belgesi;  Adayın şifresi ile Enstitümüzde sistemden kontrol edilerek kurumumuzca onaylanır.  Adaylar, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) ya da Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az kırk (40) puan almış olmalıdır.
7) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter / okul onaylı örneği, (Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK'ten alınan denklik belgesi)
8) Lisans öğrenimine ait Not Döküm Belgesi,  (Transkript / not döküm belgesi -100’ lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not sistemleri 100’lük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır.) 
9) Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve fotokopisi,
10) Emniyet Hizmetleri Sınıfı ve Adalet Bakanlığı Personeli için; personel tanıtım kartının fotokopisi, 
11) Bir (1) adet yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya
12) Döner Sermaye hesabına 50 TL yatırıldığını gösterir makbuz. (Başvuru esnasında Enstitümüzde yatırılacaktır.)
Başvurular şahsen yapılacaktır, 
Aşağıdaki belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru sırasında görevlilere teslim edilecektir, 
Enstitümüzce “ASLI GİBİDİR” onayı yapılmaktadır.
Adaylar öğrenci alım mülakat komisyonu tarafından gerekli görülmesi halinde Bilimsel Hazırlık programına tabi tutulacaktır. Dolayısıyla bu öğrenciler ilgili Anabilim Dalına şartlı olarak kabul edilmiş sayılırlar.

Yüksek Lisans Programını Kazanan Adaylardan Kesin Kayıt İçin İstenilen Belgeler;

1) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),
2) Özgeçmiş ve Yeni Çekilmiş Biometrik Fotoğraf (Belgeler teslim edilmeden önce özgeçmiş Word Belgesi, fotoğraf jpeg ve png formatında olacak şekilde konu satırına Ad-Soyad yazılarak gbeogrenci@pa.edu.tr adresine gönderilecektir.)
3) Üniversitelerde araştırma görevlisi olanların görev belgesi,

B-DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGE VE ŞARTLAR; 

1) Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır. Her aday sadece bir programa başvurabilir)
2) Akademik referans mektubu, 1 adet, (Öğretim Üyelerinin aday hakkında vereceği tavsiye mektubu kapalı zarf içerisinde görevlilere teslim edilecektir. Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir) 
*Polis Akademisi mezunlarından referans mektubu istenmez.
3) Niyet mektubu, Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. (Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)
4) Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve fotokopisi,
5) Adaylar, yüksek lisans programlarına başvuru yapabilmek için mezuniyet şartı aranan bölümlerin yüksek lisans programlarından mezun olmalıdır.
6) Yüksek Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter / okul onaylı örneği, (Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK'ten alınan denklik belgesi) (Diplomada veya transkripte yüksek lisansın tezli yapıldığı belirtilmelidir.) Adaylar, Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmalıdır.
7) Yüksek Lisans öğrenimine ait Not Döküm Belgesi, (Transkript / not döküm belgesi -100’ lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not sistemleri 100’lük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır.)
8) ÜDS, KPDS veya YDS Sonuç Belgesi;  Adayın şifresi ile Enstitümüzde sistemden kontrol edilerek kurumumuzca onaylanır. Adaylar, ÜDS veya KPDS ya da Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az elli beş (55) puan almış olmalıdır. 
9) ALES Sonuç Belgesi;  Adayın şifresi ile Enstitümüzde sistemden kontrol edilerek kurumumuzca onaylanır. Adaylar, son üç (3) yıl içinde ALES'de Sözel ve /veya Eşit Ağırlık puan türünde en az elli beş (55) puan almış olmalıdır. (2011 Sonbahar ve sonrası geçerlidir.)
10) Emniyet Hizmetleri Sınıfı ve Adalet Bakanlığı Personeli için; personel tanıtım kartının fotokopisi,
11) (1) adet yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya,
12) Döner Sermaye hesabına 50 TL yatırıldığını gösterir makbuz. (Başvuru esnasında Enstitümüzde yatırılacaktır.)
Başvurular şahsen yapılacaktır, 
Aşağıdaki belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru sırasında görevlilere teslim edilecektir, 
Enstitümüzce “ASLI GİBİDİR” onayı yapılmaktadır.

Doktora  Programını Kazanan Adaylardan Kesin Kayıt İçin İstenilen Belgeler

1) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),
2) Özgeçmiş ve Yeni Çekilmiş Biometrik Fotoğraf (Belgeler teslim edilmeden önce özgeçmiş Word Belgesi, fotoğraf jpeg ve png formatında olacak şekilde konu satırına Ad-Soyad yazılarak gbeogrenci@pa.edu.tr adresine gönderilecektir.)
3) Üniversitelerde araştırma görevlisi olanların görev belgesi,

C-YABANCI DİL İLE EĞİTİM YAPILAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER

1) Lisans diplomasına sahip olmak,
2) 2 adet akademik referans mektubu (Polis Akademisi mezunlarından referans mektubu istenmez),
3) Niyet Mektubu,
4) Özgeçmiş (CV),
5) Lisans öğrenimine ait Not Döküm Belgesi (Transkript),
6) İngilizce Yeterlilik Belgesi: Lisans öğrenimini, eğitim dili İngilizce olmayan bir programda tamamlayan adayların, Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Test of English as a Foreign Language (TOEFL) veya International English Language Testing System (IELTS) sınavlarından yeterli not almaları gerekmektedir. Programa başvurabilmek için asgari notlar: KPDS, ÜDS veya YDS’den 75; TOEFL’dan 550; veya IELTS’den 6 (ya da eşdeğer puanları) dır.   
7) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar için ALES’ten en az 55 puan almış olmak (GRE’den 1100 puan), 
8) Nüfus cüzdanı, pasaport veya tasdikli fotokopisi, 
9) Döner Sermaye hesabına 50 TL yatırıldığını gösterir makbuz. (Başvuru esnasında Enstitümüzde yatırılacaktır.)

D-YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL ESASLARI

Yabancı Uyruklu Adayların Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Şartları
Mülakat sınavında başarılı olmak,
Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış olan adaylar için; 
a) YÖK tarafından düzenlenmiş “lisans tanınma belgesi” almak,
b) TÖMER Türkçe Yeterlilik Sınavından en az 60 veya Polis Akademisi tarafından yapılacak sınavdan en az 70 puan almış olmak.  Ancak orta öğretim veya lisans eğitimini Türkçe eğitim veren bir kurumda yapanlar bu şarttan muaf tutulur.
c) İkili protokol ve işbirliği anlaşmaları kapsamında Yüksek Lisans eğitimi için gelen yabancı uyruklu öğrencilere en çok 1 yıl TÖMER’den aranan dil şartını tamamlama süresi verilebilir.

Yabancı Uyruklu Adayların Doktora Programlarına Başvuru Şartları
Mülakat sınavında başarılı olmak,
Tezli Yüksek lisans diplomasına sahip olmak,
Lisans ve Yüksek lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış adaylar için;
a) YÖK tarafından düzenlenmiş “yüksek lisans tanınma belgesi” almak,
b) TÖMER Türkçe Yeterlilik Sınavından en az 60 veya Polis Akademisi tarafından yapılacak sınavdan en az 70 puan almış olmak.  Ancak orta öğretim veya lisans eğitimini Türkçe eğitim veren bir kurumda yapanlar bu şarttan muaf tutulur.
c) İkili protokol ve işbirliği anlaşmaları kapsamında doktora eğitimi için gelen yabancı uyruklu öğrencilere en çok 1 yıl TÖMER’den aranan dil şartını tamamlama süresi verilebilir.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ:

Sınava ilişkin Hususlar:
Başvurulan programların mülakat sınav günleri daha sonra ilan edilecektir. Mülakat sınavları saat 09:00 da başlar. Adaylar müracaat sırası ile mülakata alınır.Başvuru Tarihleri

04-15 Ağustos 2014

Başvuru Yeri

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü/ ANITTEPE

Dil Sınavları (Protokol kapsamında müracaat edenler)

18 Ağustos 2014 Saat: 09:00

Mülakat Sınav Tarihleri

25-29 Ağustos 2014

Kesin Kayıt

08-12 Eylül 2014

Ders Seçimleri

15-19 Eylül 2014

Kayıt Yenileme

15-26 Eylül 2014

Güz Yarıyıl Başlangıcı

29 Eylül 2014


2013-2014 Eğitim- Öğretim yılı Güz döneminde Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde faaliyet gösteren Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına gündüz ve akşam programları için aşağıda belirtilen kontenjanda T.C. uyruklu öğrenci alınması planlanmıştır

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI

S.N. YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ ADI  GÜNDÜZ  AKŞAM
 1  Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi  10  10
 2  İstihbarat Araştırmaları  10  10
 3  Suç Araştırmaları  10  10
 4  Kriminoloji ve Suç Önleme  10  10
 5  Uluslararası Güvenlik  10  10
 6  Uluslararası Güvenlik (İngilizce)
 10  10
 7  Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar  10  10
 8  Ceza Adaleti  10  10
 9  Adli Bilimler  10  10
 10  Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi  10  10

S.N.  DOKTORA PROGRAMININ ADI            GÜNDÜZ  AKŞAM 
 1  Güvenlik Stratejileri Yönetimi  15  15
 2  Uluslararası Güvenlik  15  15
*Yukarıda belirlenen genel kontenjanlara ek olarak lisansüstü programlara şahsi müracaatta bulunan Yabancı uyruklu öğrenciler de lisansüstü programlara sınavla kabul edileceklerdir.

*Akşam programlarını kazanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin ücretli izin hakları bulunmamaktadır. Bu konunun müracaat etmeden önce göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

*Lisansüstü gündüz programlarına girmeye hak kazanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden kesin kayıt, kayıt yenileme ve ders seçim tarihi başlangıcı olan 02 Eylül 2013 tarihi itibariyle asaleti tasdik olan personel, talep etmesi halinde ücretli izne ayrılabilecektir. 

YÜKSEK LİSANS İLE DOKTORA BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Sınava ilişkin Hususlar:
Başvurulan programların mülakat sınav günleri daha sonra ilan edilecektir. Mülakat sınavları saat 09:00 da başlar. Adaylar müracaat sırası ile mülakata alınır.
Başvuru Tarihleri  12-23 Ağustos 2013
Mülakat Sınav Tarihleri
 03-06 Eylül 2013
Kesin Kayıt, Kayıt Yenileme ve Ders Seçim Tarihleri
 16-20 Eylül 2013
Akademik Dönem Başlangıcı
 30 Eylül 2013

Başvuru Adresi  : 
Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü
Necatibey Caddesi No:108  06580 Anıttepe /Ankara

Bilgi için Tel: (0312) 462 90 20
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR
1) Adaylar, bir lisans diplomasına sahip olmalıdır.
2) Adaylar, son üç (3) yılın Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) Sözel ve /veya Eşit Ağırlık puan türünde en az elli beş (55)  puan almış olmalıdır. (2010 Sonbahar Dönemi ve sonrası geçerlidir.)
3) Adaylar, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) ya da Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az kırk (40) puan almış olmalıdır.
Başvurular şahsen yapılacaktır,
Aşağıdaki belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru sırasında görevlilere teslim edilecektir,
Enstitümüzce “ASLI GİBİDİR” onayı yapılmaktadır.
4) Adaylar öğrenci alım mülakat komisyonu tarafından gerekli görülmesi halinde Bilimsel Hazırlık programına tabi tutulacaktır. Dolayısıyla bu öğrenciler ilgili Anabilim Dalına şartlı olarak kabul edilmiş sayılırlar.
YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1-Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır. Her aday sadece bir programa başvurabilir)
2-Akademik referans mektubu, 1 adet, (Öğretim Üyelerinin aday hakkında vereceği tavsiye mektubu kapalı zarf içerisinde görevlilere teslim edilecektir. Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir) 
*Polis Akademisi mezunlarından referans mektubu istenmez.
3-Niyet mektubu, Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. (Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir )
4-Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter / okul onaylı örneği, (Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK'ten alınan denklik belgesi) 
5-Lisans öğrenimine ait Not Döküm Belgesi,  (Transkript / not döküm belgesi -100’ lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not sistemleri 100’lük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır. ) 
6-ÜDS, KPDS veya YDS Sonuç Belgesi;  Adayın şifresi ile Enstitümüzde sistemden kontrol edilerek kurumumuzca onaylanır. 
7-ALES Sonuç Belgesi; Adayın şifresi ile Enstitümüzde sistemden kontrol edilerek kurumumuzca onaylanır.
8-Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve fotokopisi,
9-Emniyet Hizmetleri Sınıfı ve Adalet Bakanlığı Personeli için; personel tanıtım kartının fotokopisi, 
10-Bir (1) adet yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya
11-Döner Sermaye hesabına 50 TL yatırıldığını gösterir makbuz. (Başvuru esnasında Enstitümüzde yatırılacaktır.)

YÜKSEK LİSANS PROGRAMINI KAZANAN ADAYLARDAN KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER
 1. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),
 2. Özgeçmiş, (Word belgesi olarak CD ortamında)
 3. Yeni çekilmiş biometrik fotoğraf, (Özgeçmişten ayrı CD ortamında jpeg ve png formatında)
 4. Üniversitelerde araştırma görevlisi olanların görev belgesi,
 5. Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden Gündüz Programını kazanıp “Ücretli İzin” talebinde bulunacak olanlar son ayın maaş durumunu gösterir belgeleri ile Enstitümüze yazılı talepte bulunacaklardır.(Taahhüt Senedinde kullanılmak üzere)
DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR
 1. Adaylar, Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmalıdır. 
 2. Adaylar, ÜDS veya KPDS ya da Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az elli beş (55) puan almış olmalıdır. 
 3. Adaylar, son üç (3) yıl içinde ALES'de Sözel ve /veya Eşit Ağırlık puan türünde en az elli beş (55) puan almış olmalıdır. (2010 Sonbahar ve sonrası geçerlidir.)
Başvurular şahsen yapılacaktır, 
Aşağıdaki belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru sırasında görevlilere teslim edilecektir, 
Enstitümüzce “ASLI GİBİDİR” onayı yapılmaktadır.
DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1-Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır. Her aday sadece bir programa başvurabilir)
2-Akademik referans mektubu, 1 adet, (Öğretim Üyelerinin aday hakkında vereceği tavsiye mektubu kapalı zarf içerisinde görevlilere teslim edilecektir. Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir) 
*Polis Akademisi mezunlarından referans mektubu istenmez.
3-Niyet mektubu, Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. (Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir )
4-Lisans ve Yüksek Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter / okul onaylı örneği, (Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK'ten alınan denklik belgesi) (Diplomada veya transkripte yüksek lisansın tezli yapıldığı belirtilmelidir.)
5- Yüksek  Lisans öğrenimine ait Not Döküm Belgesi, (Transkript / not döküm belgesi -100’ lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not sistemleri 100’lük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır. ) 
6-ÜDS, KPDS veya YDS Sonuç Belgesi;  Adayın şifresi ile Enstitümüzde sistemden kontrol edilerek kurumumuzca onaylanır.
7- ALES Sonuç Belgesi;  Adayın şifresi ile Enstitümüzde sistemden kontrol edilerek kurumumuzca onaylanır.
8- Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve fotokopisi,
9-Emniyet Hizmetleri Sınıfı ve Adalet Bakanlığı Personeli için; personel tanıtım kartının fotokopisi,
10- (1) adet yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya,
11-Döner Sermaye hesabına 50 TL yatırıldığını gösterir makbuz. (Başvuru esnasında Enstitümüzde yatırılacaktır.)
DOKTORA PROGRAMINI KAZANAN ADAYLARDAN KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),
2- Özgeçmiş, (Word belgesi olarak CD ortamında)
3- Yeni çekilmiş biometrik fotoğraf, (Özgeçmişten ayrı CD ortamında jpeg ve png formatında)
4- Üniversitelerde araştırma görevlisi olanların görev belgesi,
5- Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden Gündüz Programını kazanıp “Ücretli İzin” talebinde bulunacak olanlar son ayın maaş durumunu gösterir belgeleri ile Enstitümüze yazılı talepte bulunacaklardır. (Taahhüt Senedinde kullanılmak üzere)
YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL ESASLARI
Yabancı Uyruklu Adayların Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Şartları
Mülakat sınavında başarılı olmak,
Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış olan adaylar için;
a) YÖK tarafından düzenlenmiş “lisans tanınma belgesi” almak,
b) TÖMER Türkçe Yeterlilik Sınavından en az 60 veya Polis Akademisi tarafından yapılacak sınavdan en az 70 puan almış olmak. Ancak orta öğretim veya lisans eğitimini Türkçe eğitim veren bir kurumda yapanlar bu şarttan muaf tutulur.
c) İkili protokol ve işbirliği anlaşmaları kapsamında Yüksek Lisans eğitimi için gelen yabancı uyruklu öğrencilere en çok 1 yıl TÖMER’den aranan dil şartını tamamlama süresi verilebilir ya da Polis Akademisinde 1 yıl süre ile Türkçe hazırlık eğitimi alabilirler.
*Pasaportun yeminli tercümesi.

Yabancı Uyruklu Adayların Doktora Programlarına Başvuru Şartları
Mülakat sınavında başarılı olmak,
Tezli Yüksek lisans diplomasına sahip olmak,
Lisans ve Yüksek lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış adaylar için;
a) YÖK tarafından düzenlenmiş “yüksek lisans tanınma belgesi” almak,
b) TÖMER Türkçe Yeterlilik Sınavından en az 60 veya Polis Akademisi tarafından yapılacak sınavdan en az 70 puan almış olmak. Ancak orta öğretim veya lisans eğitimini Türkçe eğitim veren bir kurumda yapanlar bu şarttan muaf tutulur.
c) İkili protokol ve işbirliği anlaşmaları kapsamında doktora eğitimi için gelen yabancı uyruklu öğrencilere en çok 1 yıl TÖMER’den aranan dil şartını tamamlama süresi verilebilir ya da Polis Akademisinde 1 yıl süre ile Türkçe hazırlık eğitimi alabilirler.
*Pasaportun yeminli tercümesi.

(*Adayların kesin kayıt için "Öğrenim Vizesi" almaları gerekmektedir.)

YABANCI DİL İLE EĞİTİM YAPILAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA ARANACAK ŞARTLAR
 1. Lisans diplomasına sahip olmak, 
 2. 2 adet akademik referans mektubu,(Polis Akademisi mezunlarından referans mektubu istenmez) 
 3. Niyet Mektubu, 
 4. Özgeçmiş (CV), 
 5. Lisans öğrenimine ait Not Döküm Belgesi (Transkript), 
 6. İngilizce Yeterlilik Belgesi: Lisans öğrenimini, eğitim dili İngilizce olmayan bir programda tamamlayan adayların, Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Test of English as a Foreign Language (TOEFL) veya International English Language Testing System (IELTS) sınavlarından yeterli not almaları gerekmektedir. Programa başvurabilmek için asgari notlar: KPDS, ÜDS veya YDS’den 75; TOEFL’dan 550; veya IELTS’den 6 (ya da eşdeğer puanları) dır. 
 7. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar için ALES’ten en az 55 puan almış olmak (GRE’den 1100 puan),
 8. Nüfus cüzdanı, pasaport veya tasdikli fotokopisi, 
 9. Döner Sermaye hesabına 50 TL yatırıldığını gösterir makbuz. (Başvuru esnasında Enstitümüzde yatırılacaktır.)
APPLICATION TERMS AND REQUIREMENTS FOR INTERNATIONAL SECURITY MASTER'S PROGRAM
 1. BA (undergraduate) degree diploma.
 2. Academic letters of recommendation from two individuals who can assess the applicant's qualifications and preparation.
 3. Statement of Background and Goals.
 4. Resume or CV.
 5. Official Transcripts (to be submitted in sealed envelopes).
 6. Document of English Proficiency: Applicants who earned an undergraduate degree where English was not the primary language of instruction are required to take Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS), Test of English as a Foreign Language (TOEFL) or the International English Language Testing System (IELTS). Applicants who earned an undergraduate degree in which English was the primary language of instruction are not required to take any of these tests. The minimum scores for these tests are as follows: At least 75 from KPDS, ÜDS or YDS; 550 from TOEFL; or 6 from IELTS (or their equivalents). 
 7. GRE/ALES Documents: All Turkish applicants are required to take either GRE or ALES. Turkish applicants should get at least 55 from the ALES or its international equivalents, or 1100 from GRE. These tests should have been taken within the last 3 years. Applicants who are not Turkish citizens are not required to take GRE or ALES.
 8. ID (with Photo) or Passport, or notarized copies. 
 9. Application Fee (50 TL).
 10. In the evaluation of an application, the following criteria and percentages are considered for Turkish applicants: %50 of the GRE/ALES Score; % 20 of the TOEFL/IELTS/KPDS/ÜDS/YDS Score; %5 of the BA (undergraduate) graduation GPA score; and %25 of the interview/oral exam. (Applicants should get at least 60/100 from the interview/oral exam.)
 11. In the evaluation of an application, the following criteria and percentages are considered for non-Turkish applicants: % 40 of the TOEFL/IELTS/KPDS/ÜDS/YDS Score; %15 of the BA (undergraduate) graduation GPA score; and %45 of the interview/oral exam. (Applicants should get at least 60/100 from the interview/oral exam.)
Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı / ANKARA | Telefon: 0 (312) 499 70 02 | Kullanım Koşulları | Gizlilik Şartları | Sıkça Sorulan Sorular | Kullanıcı Girişi | Yardım