Yrd. Doç. Dr. Nurullah Altun

Yrd. Doç. Dr. Nurullah ALTUN

KİŞİSEL BİLGİLER
 Doğum Tarihi  1979 
 Medeni Durum  Evli ve iki çocuk babası
 E-mail  naltun1979@hotmail.com
EĞİTİM DURUMU
 Derecesi   Üniversite Yıl 
 Lisans  Marmara Üniversitesi  2003
 Yüksek Lisans  Marmara Üniversitesi  2006
 Doktora   
 Sakarya Üniversitesi  2011
İŞ DENEYİMİ
 Görev Ünvanı   Görev Yeri Yıl 
 Araştırma Görevlisi  Polis Akademisi-Güvenlik Bilimleri Fakültesi  2007-2011
 Dr.Araştırma Görevlisi  Polis Akademisi-Güvenlik Bilimleri Fakültesi
 2011-2011
 Yrd. Doç. Dr. 
 Polis Akademisi-Güvenlik Bilimleri Fakültesi
 2011-
ALDIĞI BURSLAR / ÖDÜLLER
2009-2010 İngiltere, Leicester Üniversitesi, Kriminoloji Bölümü, Fellow Visitor
KATILINAN KURSLAR / SEMİNERLER / SEMPOZYUMLAR
  2011
Yükseköğretim Sisteminin Yapılandırılması, Özel İhtisas Komisyonu (T.C.Kalkınma Bakanlığı), 5-6 Eylül 2012, Ankara-Türkiye  
  2011 
Polis Memurları için Radikalleşme Farkındalık Ağı (RAN POL) 24-26 Nisan 2012, Sofya, Bulgaristan.Radicalisation Awereness Network for Police Officers (RAN POL) Conferences, 24-26 April 2012, Sofia, Bulgaria.
 2009
TAIEX, Terör Gruplarında Radikalleşme Süreçlerinin Anlaşılması ve Radikalleşmeyi Tersine Çevirmede Etkili Stratejiler Geliştirme, Çalışma Ziyareti 
TAIEX, Understanding the Radicalisation Process in Terrorist Groups and Developing Effective De-Radicalisation Strategies, Study Visit
 2009 
Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi (Centre of Excellence Defence Against Terrorism, COE-DAT), “Terör Eylemlerinin Etkilerinin Azaltılmada Etkili Kriz Yönetimi-III (Efficient Crisis Management to Mitigate the Effect of Terrorist Activities-III)

 2007
20-22 Kasım 2007: Kadın Statüleri Genel Müdürlüğü ve Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi” Eşleştirme Projesi Turkish Directorate on the Status of Women and the Dutch Ministry of Social Affairs and Employement, “Policy Expert Training”, Twinning Project Entitled “Promoting Gender Equality”
 2005
Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Etkili Takım Çalışması-Stres Yönetimi-Çatışma Yönetimi-Değerlendirme Testi-Özel Eğitimde Rehberlik Semineri

BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME
UluslararasıToplantı
 • 2011    III. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu, (Düzenleme Kurulu), 09-11 Aralık 2011, Antalya.

Ulusal Toplantı
 • 2008    Radikalleşme ve Din İstismarı Çalıştayı. (Düzenleme Kurulu) 25-26 Kasım 2008, Ankara
 • 2009    Dini İstismar Eden Terör Örgütleri İle Mücadelede Önleme Stratejileri Çalıştayı. (Düzenleme Kurulu) 08 Ocak 2009, Ankara
 • 2009    Dini İstismar Eden Terörle Mücadelede Çok Sektörlü Yaklaşım Çalıştayı. (Düzenleme Kurulu) 11 Şubat 2009, Ankara
 • 2012    Kaçakçılıkla Mücadelede Bütüncül Yaklaşım Çalıştayı, (Düzenleme Kurulu) 26-27 Mart 2012, Ankara.

PROJELER
 • 2007-2008   “4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma” Projesi (Tamamlandı), Mülakat Görevlisi
 • 2008-2009    Ulusal Proje: Radikalleşme ile Mücadelede Önleme Strateji ve Taktiklerini Geliştirme Projesi, İçişleri Bakanlığı (Tamamlandı), Araştırmacı
 • 2008-2010  AB Projesi: Leonardo da Vinci- Transfer of Innovation New Methods and Approaches in İmproving Menagement Skills  of Police Academy Graduates, Researcher
 • 2009            TAIEX, Understanding the Radicalisation Process in Terrorist Groups and Developing Effective De-Radicalisation Strategies, Study Visit
 • 2009-2011   Ulusal Proje: “Türkiye’de Yasadışı Göç ve Göçmen Kaçakçılığı: Karakteristikler, Metotlar ve Profiller” SOBAG Projesi 1001 190 K 244, Polis Akademisi, Bursiyer.
ESERLER
Uluslararası Bildiriler
 • Demir, O. Ö. Ve Altun, N., (2011) “Terör Örgütü PKK/KCK’nın Örgütsel   Profil ve Eleman Kazanma Yöntemleri Projesi”, III. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu, Antalya
 • Altun, N. ve Kahya, Yavuz (2012). “Şiddetin Sosyal Nedenleri”, Şiddetin Sosyal Dinamiklerinin Anlaşılması ve Önleyici Stratejilerin Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu, 28-29 Haziran 2012, Atatürk Üniversitesi, Erzurum
Ulusal Bildiriler/Konferanslar/Paneller
 • Altun, Nurullah (2012). “Sivil Toplum Örgütleri ve Dayanışma”. SAR-DER Kardeşlik ve Dayanışma Günleri, 13-14 Temmuz 2012, Sarıveliler-Karaman

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
 • Altun, N. ve İ. Hira (2011) “Suçu Önlemede Sosyal Sermaye Olarak Sosyal Kontrolden Yararlanmak” Akademik İncelemeler Dergisi, 6(2), (111-124).

Kitap Editörlüğü/Kitap bölümleri
 • Altun, Nurullah and Kahya, Yavuz, Outsiders. Encyclopedia of Social Deviance. Sage Publication (Eds.) Craig J  Forsyth and Heith  Copes (Accepted to be published)
 • Altun, N., O. Başıbüyük ve A. Sözer (Editörler), (2011) Terörle Mücadelede Makro ve Mikro Perspektif, (Editörler), Ankara: Polis Akademisi Yayınları.
 • Altun, N. (2011), Kentleşme. Halil İbrahim Bahar (Ed.) Sosyoloji, Polis Akademisi Yayınları, Ankara.
 • Altun, N. (2011). Terör Örgütlerinin Başlıca Eylem Türleri. S.Özeren ve M. Sever (Editörler), Terörizm, Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Dekanlığı Yayınları, Erzurum.
 • Altun, N. (2011). Terör Örgütlerine Katılım Ve Eleman Kazanma Yöntemleri. S.Özeren ve M. Sever (Editörler), Terörizm, Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Dekanlığı Yayınları, Erzurum.
 • Altun, N. (2011) “Terör Örgütlerinde Yeni Trendler” S.Özeren ve M. Sever (Editörler), Terörizm, Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Dekanlığı Yayınları, Erzurum.

GÖREVLER
 • 2008-2009          Polis Bilimleri Dergisi, Genel Koordinatör Yardımcılığı
 • 2011-                  Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, Yazı İşleri Müdürü
VERDİĞİ DERSLER
 • 2012-2013 Güz Dönemi
 • Sosyal Sermaye ve Örgütlü Suçlar, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü
  Sosyoloji,                 Güvenlik Bilimleri Fakültesi 
  Bilimsel Araştırma Yöntemleri,                 Güvenlik Bilimleri Fakültesi
 • 2011-2012 Bahar Dönemi
 • Türkiye’nin Toplum Yapısı, Güvenlik Bilimleri Fakültesi 
  Sosyoloji Dersi,                 Elmadağ PMYO


Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı / ANKARA | Telefon: 0 (312) 499 70 02 | Kullanım Koşulları | Gizlilik Şartları | Sıkça Sorulan Sorular |