POLİS AKADEMİSİ

Duyurular

2019 YILI RÜTBE TERFİ YÖNETİCİLİK İLE İLGİLİ HİZMETİÇİ EĞİTİMİ SONU SINAVINA YÖNELİK MADDİ HATA İTİRAZ SONUÇ DUYURUSU
  02 Mayıs 2019

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak 2019 yılı Rütbe Terfi Yöneticilik İle İlgili Hizmetiçi Eğitimi Sonu Sınavı 29 Nisan 2019 tarihinde yapılmıştır.
Yöneticilik İle İlgili Hizmetiçi Eğitimi Sonu Sınavı Sonuçları 30/04/2019 tarihinde saat: 23:21 itibarı ile Polis Akademisi Başkanlığı www.pa.edu.tr internet adresinden açıklanmıştır. Anılan Yönetmeliğin 31. Maddesi gereği Rütbe Terfi Yöneticilik İle İlgili Hizmetiçi Eğitimi Sonu Sınav sonuçları için yapılan maddi hata itiraz dilekçesi veren personelin Sınav Değerlendirme Komisyonunca sonuçları yeniden değerlendirilmiştir. 


RÜTBE TERFİ YÖNETİCİLİK İLE İLGİLİ HİZMETİÇİ EĞİTİMİ SONU SINAVINA YÖNELİK MADDİ HATA SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Paylaş