POLİS AKADEMİSİ

Duyurular

2018 - 2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi ve 2019 - 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
  25 Şubat 2019

    Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı aracılığı ile Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Erasmus+ Programı, Erasmus+ Personel Hareketliliği çerçevesinde Polis Akademisi ile ikili anlaşma yapmış olan ve aşağıda isim, ülke ve kontenjan sayıları belirtilen Yüksek Öğretim Kurumlarına 2018–2019 Akademik Yılı Bahar ve 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemleri için Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) ile Başkanlığımız arasında imzalanan Hibe Sözleşmesinde belirtilen Ders Verme Hareketliliği hibe miktarına ve Eğitim Alma Hareketliliği hibe miktarına uygun sayıda öğretim elemanı ve idari personel gönderilecektir. 
Ders Verme Hareketliliği en az 8 ders saati, Eğitim Alma Hareketliliği ise en az 2 iş günü olarak gerçekleştirilecektir. Bütün Ders Verme ve Eğitim Alma hareketliliği faaliyetlerinin en geç 31 Mayıs 2020 tarihi itibariyle tamamlanması gerekmektedir. 

Seçim Jürisi tarafından yapılacak seçim sonucunda gönderilecek öğretim elemanları ve personele yurtdışında geçirdikleri ders verme ve eğitim alma amaçlı süre için Program bütçesinden sabit günlük maddi destek verilecektir. Uluslararası seyahat gideri için verilecek hibe gidilecek şehrin uzaklığına bağlı olarak Avrupa Komisyonu’nun belirlediği miktarları aşamaz. Söz konusu hibeler, hak kazanan personel hareketlilikten döndükten sonra tarafına EURO biriminde ödenecektir. İsteyen personel, seçilmeleri durumunda faaliyetlerden hibesiz olarak yararlanabilirler. Aşağıda belirtilen kontenjanlar kurumlar arası anlaşmalarla belirlenmiş olup toplam hareketlilik sayısı Ulusal Ajans tarafından Başkanlığımıza tahsis edilmiş bütçeyle sınırlıdır. Tercih edilen kurumdan davetiye alınamaması durumunda hareketlilik başka bir anlaşmalı kurumda gerçekleştirilebilir. 
 

POLİS AKADEMİSİ İLE İKİLİ ANLAŞMASI BULUNAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

SAYI    
ÜLKE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU  KONTENJAN VERİLECEK GÜNLÜK HİBE MİKTARI (€) SEYAHAT
HİBESİ (€)
Ders Verme Eğitim Alma
1 ALMANYA Brandenburg Eyaleti Polis Akademisi (Fachhochschule der Polizeides Landes Brandenburg)  2 2 136 360
2 ALMANYA Aşağı Saksonya Polis Akademisi (Polizeiakademie Niedersachsen) 3 2 136 360
3 BULGARİSTAN Kütüphanecilik ve Bilgi Teknolojileri Üniversitesi (Университетът по библиотекознание и информационни технологии) 3 3 119 275
4 ÇEKYA Çek Cumhuriyeti Polis Akademisi (Policejní akademie České republiky v Praze) 3 3 119 275
5 ÇEKYA Savunma Üniversitesi (Univerzita Obrany) 3 3 119 275
6 ESTONYA Estonya Güvenlik Bilimleri Akademisi (Sisekaitseakadeemia) 4 3 119 360
7 FİNLANDİYA Laurea Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Laurea Universty of Applied Sciences)
 
2 * 153 360
8 İSPANYA Guardia Civil Üniversite Merkezi (Centro Universitario de la Guardia Civil) 2 2 136 530
9 İTALYA Roma Tre Üniversitesi (Università degli Studi Roma Tre) 1 * 136 275
10 MACARİSTAN Ulusal Kamu Hizmeti Üniversitesi(Nemzeti Közszolgálati Egyetem) 3 2 119 275
11 POLONYA Szczytno Polis Akademisi (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie) 2 * 119 275
12 POLONYA Harb Araştırmaları Üniversitesi​
(Akademia Obrony Narodowej)
3 * 119 275
13 PORTEKİZ  Maia Yükseköğretim Enstitüsü (Instituto Universitário da Maia) 3 2 136 530
14 ROMANYA Braşov Transilvanya Üniversitesi (Universitatea “Transilvania” din Braşov)  3 2 119 275
15 ROMANYA Alexandru Ioan Cuza Polis Akademisi (Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza") 2 * 119 275
16 SLOVENYA Maribor Üniversitesi Ceza Adaleti ve Güvenlik Fakültesi (Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru) 3 2 119 275

  *(Opsiyonel/Görüşmeye Bağlı)
  (12 ülkeden 16 kurum bulunmaktadır.)    
ARANAN ŞARTLAR
Ders Verme Hareketliliği için, Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü ve Güvenlik Bilimleri Enstitüsü öğretim elemanları, Eğitim Alma Hareketliliği için Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Enstitülerde öğretim elemanları ile Başkanlık Merkez Teşkilatı personeli başvurabilecektir. Öğretim üyelerinin Ders Verme, teşkilat mensubu personelin ise Eğitim Alma hareketliliğine başvurmaları tavsiye olunur.
BAŞVURU ŞEKLİ
Söz konusu programdan faydalanmak isteyen Polis Akademisi Başkanlığı’nın yukarıda belirtilen birimlerinde görev yapan tüm öğretim elemanları ve personel kendi birimleri vasıtasıyla veya resen Dışilişkiler ve Uluslararası Eğitim Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile müracaat edebileceklerdir. Başvurularda, yukarıda belirtilen Polis Akademisi Başkanlığının anlaşması bulunan kurumlardan 3 yükseköğretim kurumu tercih edilecektir. Başvuru sırasında dil puanı belirtilmiş ise, KPDS/ÜDS/YDS gibi gerekli dil sınav belgelerinin bir kopyasının dilekçeye eklenmesi zorunludur. 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvurular, değerlendirme tarihinde yürürlükte olan Erasmus+ Programı Uygulama Yönergesi hükümlerine göre Seçim Jürisi tarafından verilecek puan temel alınarak değerlendirilecektir. Seçim Jürisi, Erasmus+ Hareketlilik Faaliyetlerinden daha önceden faydalanmamış öğretim elemanı ve personele öncelik tanıyabilir. Seçim Jürisinin belirlediği asil ve yedek aday listesi Başkanlık makamına onay için gönderilecektir. Başkanlık makamı tarafından iş yükü veya personel ihtiyacı sebebiyle Erasmus+ Hareketliliğinden faydalanması uygun değerlendirilmeyen adayların yerine sırasıyla yedek adaylar gönderilecektir. Personel istediği takdirde, aynı şartlarda müracaat ve değerlendirilme sürecine tabi tutulmak üzere hibe almaksızın faaliyete katılabilecektir. 

Değerlendirme sonucunda hareketliliğe hak kazanacak personelin isimleri www.pa.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır. Hareketliliğe hak kazananlar, hareketliliğin gerçekleştirilmesi hakkında daha sonra bilgilendirilecektir. 

BAŞVURU TARİHLERİ    : 25 Şubat 2019 – 16 Mart 2019

Ayrıntılı bilgi için:
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Uğur EKİNCİ, Erasmus Kurum Koordinatörü        E-posta: erasmus@egm.gov.tr        Telefon: 29077 – 29109 - 29110

BAŞVURU DİLEKÇESİNİ BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.
 

Haberi Paylaş